Koniecpol 20.01.2014 r.

Sprawozdanie
z wyników zbiórki publicznej- sprzedaży cegiełek wartościowych
na podstawie decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Nr 1/ 2013 z dnia 15.02.2013r.
sporządzone na posiedzeniu Zarządu TPK, odbytego w dniu 16.01.2014r.Cel zbiórki publicznej: działalność wydawnicza

Forma przeprowadzonej zbiórki: sprzedaż cegiełek wartościowych

Miejsce zbiórki: Gmina Koniecpol

Termin zbiórki: 15.02.2013r. - 31.12.2013r.

Ilość osób kwestujących: Zarząd TPK – 7 osób

W dniach od 15.02.2013r. do 31.12.2013r. Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola z siedzibą przy ul. Zamkowej 27, 42-230 Koniecpol, przeprowadziło sprzedaż cegiełek wartościowych. Pozwolenie na sprzedaż cegiełek wartościowych wydał Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Nr 1/ 2013 w dniu 15.02.2013r.. Sprzedaż cegiełek wartościowych prowadził 7 osobowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola.

Podczas zbiórki sprzedano:
162 sztuki cegiełek wartościowych o nominale 20 zł, o numerach od 1 do 162

Uzyskano kwotę: 3240,00 zł

Pozostałe, niewykorzystane cegiełki wartościowe w ilości 138 sztuki o numerach od 163 do 300 zostały zniszczone komisyjnie w obecności Członków Zarządu TPK. Zebrane środki w całości przeznaczone będą na działalność statutową TPK- działalność wydawniczą stowarzyszenia.

Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Koniecpola

===========================================================================

09.01.2013 r.

Sprawozdanie
z wyników zbiórki publicznej - sprzedaży cegiełek wartościowych
przeprowadzonej na podstawie decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Nr 1/2011 z dnia 23.12.2011r.
sporządzone na posiedzeniu Zarządu TPK, odbytego w dniu 8.01.2013r.

Cel zbiórki publicznej: działalność wydawnicza TPK.
Forma przeprowadzonej zbiórki: sprzedaż cegiełek wartościowych.
Miejsce zbiórki: Gmina Koniecpol.
Termin zbiórki: 23.12.2011r. - 31.12.2012r.
Ilość osób kwestujących: Zarząd TPK - siedem osób.

W dniach od 23.12.2011r. do 31.12.2012r. Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola z siedzibą przy ulicy Zamkowej 27, 42 - 230 Koniecpol, przeprowadziło sprzedaż cegiełek wartościowych. Pozwolenie na zbiórkę wydał Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Nr 1/2011 w dniu 23.12.2011r. Sprzedaż cegiełek wartościowych prowadził 7 osobowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola.

Podczas zbiórki sprzedano:

376 sztuk cegiełek wartościowych o nominale 20 zł., o numerach: 7 oraz od 100 do 475.

Uzyskano kwotę: 7 520 zł.

Pozostałe, niewykorzystane cegiełki wartościowe w ilości - 124 sztuki od numerów: 1 do 6, 8 do 99 i od 476 do 500 zostały zniszczone komisyjnie w obecności Członków Zarządu TPK. Zebrane środki w całości przeznaczone będą na działalność statutową TPK - działalność wydawniczą stowarzyszenia. Na przeprowadzenie zbiórki - sprzedaży cegiełek wartościowych poniesione zostały następujące koszty: wydruk cegiełek wartościowych - 50 zł, z pieniędzy własnych TPK.

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola