25.05.2009 r.

DNI KONIECPOLA 2009
Gra Terenowa Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
"Śladami historii Koniecpola"

Jak co roku pierwszy dzień obchodów Dni Koniecpola zarezerwowany jest dla szkół. Imprezy, które mają miejsce, skierowane są do młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy. Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola postanowiło uatrakcyjnić uczniom zabawę, proponując Grę Terenową "Śladami historii Koniecpola". Młodzież odwiedzając przystanki, zdobywała wiedzę na temat historii miasta w innej niż dotychczas formie - bawiąc się i wykonując proste zadania.

Pomysłodawcą a zarazem autorem większości "przystanków" gry była Agnieszka Sobalak. Członkowie i sympatycy TPK rozstawieni w różnych punktach miasta czekali na drużyny biorące udział w zabawie. Gra składała się z 7 przystanków, jednak ze względu na brak czasu każda szkoła odwiedzała jedynie trzy przydzielone im przystanki programowe. Poszczególne zadania związane były z historią Koniecpola.

Przystanek I

Kościół Św. Trójcy - tam na młodzież czekał ks. Wacław Woźnica, który był autorem scenariusza tego przystanku. Ksiądz oprowadził uczniów po kościele, pozwalając zajrzeć w najmniejsze zakamarki a następnie rozdał plan budowli na którym zaznaczano wskazane obiekty.

Przystanek II

Kaplica cmentarna ufundowana przez Joannę Potocką, tam uczniowie poznali historię kaplicy a następnie zgodnie z planem szukali najstarszych grobowców. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwała Donata Podwiązka - młoda artystka, malarka rodem z Koniecpola.

Przystanek III

Pomnik Stanisława Koniecpolskiego przed którym młodzież pod czujnym okiem Jacka Rała pracowała nad drzewem genealogicznym rodziny Koniecpolskich.

Przystanek IV

Skwer Brata Alberta - po wysłuchaniu opowieści Agnieszki Krzywańskiej na temat Tomasza Potockiego - uczestnika powstania listopadowego, uczniowie z ziemniaka wykonywali pieczęć rodową herbu Pilawa.

Przystanek V

Fontanna na rynku - lokacja miasta. Drużyny pod opieką Teresy Kołodziejskiej tworzyły legendy na temat powstania miasta Koniecpola.

Przystanek VI

Dom z XVII wieku - dzięki uprzejmości Pana Dominika Janiszewskiego - właściciela budynku, po zapoznaniu się z historią obiektu, rozszyfrowywano ukrytą wiadomość pozostawioną przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Na przystanku opiekowała się grupami Agnieszka Sobalak.

Przystanek VII

Poszukiwacze skarbów - rynek. Na trawniku pod opieką Leszka Skórkowskiego z wykrywaczem metalu drużyny poszukiwały ukrytych metalowych przedmiotów - skarbów z dawnych czasów.

W grze wzięła udział młodzież ukraińska przebywająca na wymianie międzynarodowej w Gimnazjum nr 1, tworząc trzy drużyny mieszane polsko - ukraińskie.

Za udział w zabawie wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami oraz książkami ufundowanymi przez TPK.

Serdecznie dziękujemy Ks. Wacławowi Woźnicy za pomoc i zaangażowanie się w wspólną zabawę. Panu Dominikowi Janiszewskiemu za udostępnienie obiektu zabytkowego. Dziękujemy drużynom i ich opiekunom za udział w grze terenowej. Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom TPK za pomoc w przeprowadzeniu zabawy.

Agnieszka Sobalak