02.04.2009 r.

Poznaj Niemcy na żywo - "Deutschland live"

Dnia 25 marca 2009 roku gościliśmy w naszej szkole konsula do spraw prasy i kultury z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, attaché konsularnego - pana Daniela Lissnera.

Wizyta ta odbyła się w ramach projektu Poznaj Niemcy na żywo - "Deutschland live" przygotowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, która kontynuuje współpracę z Ambasadą Niemiec w Warszawie, w ramach której Szkolne Kluby Europejskie i samorządy szkolne mają możliwość spotkania z przedstawicielami Ambasady oraz odpowiedzialnych konsulatów.

Było to dla naszej szkoły niezwykłe wydarzenie, gdyż po raz kolejny młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Europejskim "Europol", a także młodzież ucząca się języka niemieckiego miała możliwość kontaktu z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego.

Spotkanie, którego temat brzmiał "Poznaj Niemcy na żywo", mimo, że nie trwało długo, gdyż tylko dwie godziny, przybliżyło nam jednak Niemcy - nie tylko jako kraj, ale również jego mieszkańców.

Młodzież zapoznała z pracą konsulatu i wszystkich jego resortów.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu obejmuje swym zasięgiem:

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu obejmuje następujące referaty (oprócz gospodarki):

Konsul przybliżył naszym uczniom kraj z nami sąsiadujący - Niemcy, pokazał miejsca godne zobaczenia, młodzież mogła również poznać historię Zjednoczenia Niemiec, zburzenia Muru Berlińskiego, gdyż rok 2009 jest rokiem jubileuszu tego wydarzenia.

Wielokulturowość oraz tolerancja Niemców stały się tematem dalszych rozważań. I tak też dowiedzieliśmy się, że typowy Niemiec, to już dziś niekoniecznie "niebieskooki blondyn w krótkich, skórzanych spodenkach". Nie znaczy to jednak, że ten typ urody zanikł. Nie jest już jednak modelowym wzorcem przeciętnego Niemca.

Na maksymę "Ordnung muss sein" - "Porządek być musi" możemy też spojrzeć z "przymrużeniem oka", gdyż nie symbolizuje ona tak jak wcześniej mentalności Niemców, gdyż choć wielu z nich kocha porządek, działa zgodnie z wcześniej ustalonym planem, to jednak...??? (większość tęskni za własnym domem i odpoczynkiem)

Co też oznacza, że nasi sąsiedzi stają się nam coraz bardziej bliscy.

Spotkania było dobrą promocją nauki języka niemieckiego. Uzmysłowiło nam, że nauka języka to nie tylko słówka i reguły gramatyczne, lecz także kultura, zwyczaje i obyczaje kraju, którego języka się uczymy.

Czasami wystarczy kilka nieporadnie wypowiedzianych słów, gesty rąk, mimika, aby nawiązać z kimś kontakt. I w tych momentach można by na chwilę zapomnieć o poprawności językowej, po to tylko, aby przełamać w sobie barierę, jaka pojawia się w kontaktach z rodzimym użytkownikiem języka obcego.

Ale nad poprawnością i swobodą wypowiedzi musi każdy z nas pracować już samodzielnie, aby metodą prób i błędów osiągnąć sukces. My w każdym razie nie mówimy jeszcze "koniec".

Na zakończenie spotkania pan ambasador obejrzał pokaz multimedialny przedstawiający działalność Szkolnego Klubu Europejskiego działającego w naszej szkole.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Cieszymy się bardzo, że mieliśmy możliwość goszczenia u nas attaché konsularnego -pana Daniela Lissnera. Nasza szkoła była drugą placówką oświatową, którą odwiedził pan ambasador.

Opiekun SKE "Europol"
dr Edyta Bukowska,
nauczyciel jezyka niemieckiego
mgr Izabela Tkaczyk
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego
w Koniecpolu