06.03.2008 r.

Szanowny Pan
Stanisław Bieńkowski


W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
składam Panu najserdeczniejsze gratulacje za zdobycie
Statuetki Starosty Częstochowskiego,
za całokształt osiągnięć w zakresie przedsiębiorczości.

Nasza radość z powyższego osiągnięcia jest tym większa, że jest Pan długoletnim członkiem naszego towarzystwa.

Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy naszego wielkiego uznania i szacunku.

Z poważaniem Danuta Zawadzka - Prezes

Uroczystość rozdania Statuetek Starosty Częstochowskiego