24.09.2016 r.


153. rocznica bitwy pod Mełchowem

Uroczystości upamiętniające 153. rocznicę bitwy pod Mełchowem rozpoczęły się 24 września od złożenia kwiatów na mogile powstańczej na cmentarzu w Lelowie . O godzinie jedenastej w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie została odprawiona msza święta w intencji poległych bohaterów powstania 1863 roku. Celebrze przewodniczyli kapelan Pułku Żuawów Śmierci Stanisław Strycherczyk i ks. kanonik Henryk Młynarczyk proboszcz parfii św. Marcina w Lelowie.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod mogiłę powstańczą na skraju wsi Mełchów. Pochód otwierała orkiestra dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie i żolnierze Pułku Żuawów Śmierci. Za nimi postępował Oddział Kosynierów i przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych.

Robert Osiński dowódca Pułku Żuawów Śmierci

Pod mogiłą powstańczą odbył się apel poległych przeprowadzony przez harcerzy Hufca Lelów. Żołnierze Pułku Zuawów Śmierci dla uczczenia poległych powstańców oddali honorową salwę.

Liczne organizacje społeczne i polityczne złożyły wiązanki kwiatów.

Orkiestra dęta przy GOK w Lelowie grała podniosłe melodie.

Dowódca Pułku Żuawów Śmierci Robert Osiński przedstawił w interesujący sposób przebieg bitwy pod Mełchowem. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: wicestarosta Powiatu Częstochowskiego - Henryk Kasiura, radna Powiatu Częstochowskiego - Marianna Dziura, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Stanisław Gmitruk oraz Wójt Gminy Lelów - Krzysztof Molenda.

Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się na zainscenizowane pole bitwy mełchowskiej. "Rozgorzała zacięta walka". Wzięły w niej udział grupy rekonstrukcyjne: Pułku Żuawów Śmierci, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Rota 1863 r., kawalerii rosyjskiej, jazdy powstańczej, kosynierów z Lelowa, oddziału artylerii oraz uczniów Gimnazjów z Lelowa. Inscenizację bitwy z 1863 r. poprowadzili prezes LTH-K Mirosław Skrzypczyk i Wiceprezes LTH-K Zbigniew Bryła.

W tym roku organizatorzy wzbogacili tło bitwy mełchowskiej o scenki z życia wsi polskiej, branki polskich chłopów do armii carskiej, manifestacji postaw polskiej szlachty.

Uroczystości upamiętniające 153. rocznicę Bitwy pod Małchowem odbyły się pod patronatem Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego i były jak zwykle wzruszającą, żywą lekcją historii.

Jerzy Zakrzewski