14.04.2010 r.

Rok Chopinowski w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Koniecpolu

Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Chopinowskim to ogromna szansa na promocję polskiej kultury i sztuki na świecie. Jest to wspaniała możliwość poznania naszego dziedzictwa narodowego. Najznakomitszy polski kompozytor i pianista Fryderyk Chopin urodził się 01 marca 1810r. w Żelazowej Woli. Jego wkład w rozwój muzyki romantyzmu jest nieoceniony i stanowi natchnienie dla rzeszy wielu muzyków w kraju i na świecie. Jego działania są ponadczasowe, a znaczenie utworów Chopina wykracza poza wymiar artystyczny.

Fryderyk Chopin stał się legendą, jego twórczość jest bliska sercu wielu pokoleń.

Z okazji, iż w 2010roku przypada 200-rocznica urodzin Fryderyka Chopina Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Koniecpola ogłosił konkurs międzyszkolny dotyczący osoby wybitnego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.

Konkurs ogłoszono w kategorii:

W dniu 12.04.2010r. międzyszkolna komisja w składzie:

dokonała podsumowania i wyłoniła oraz nagrodziła prace uczniów.

W kategorii - prezentacja multimedialna

Szkoły Podstawowe:

Szkoły Gimnazjalne:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

W kategorii - prace plastyczne

Szkoły Podstawowe:

Szkoły Gimnazjalne:

Wyróżnienie:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

Wyróżnieni:

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom opiekunom za udział w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom.

Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Dni Koniecpola.

Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
mgr Małgorzata Migalska