Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 20.01.2009 r.

CROSS - COMPLIANCE

Szanowni Państwo!

Tyle w naszym kraju się dzieje i tyle jest nowości w każdej dziedzinie życia, że warto na naszej stronie internetowej snuć rozważania które mogą pobudzać nas wszystkich do właściwego gospodarowania naszą Ziemią nie tylko w znaczeniu globalnym.

Pomyślmy jakie są rezultaty naszych zaniedbań, nierozważnych decyzji np. trzebienie lasów zmniejsza absorbcję dwutlenku węgla z atmosfery, co z kolei może powodować anomalie pogodowe. Nadmierne używanie pestycydów niszczy owady, które pełnią nieocenioną rolę różnych ekosystemach np. zapylanie roślin uprawnych. Zanieczyszczenie mórz i rzek zmniejszają populacje ryb. Nieprzemyślane eksploatowanie surowców naturalnych przyspiesza globalne ocieplenie a także pozbawia przyszłe pokolenia tych zasobów.

Zatem zachodzi konieczność wzajemnego zrozumienia i zgodności. Zacznijmy od rolnictwa.

Wymogi Wzajemnej Zgodności (cross - compliance) w zakresie rolnictwa obowiązują od 1 stycznia 2009 roku wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i obejmują trzy obszary.

Pierwszy obszar wymagań dotyczy ochrony środowiska naturalnego oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Pozostałe dwa obszary wymagań dotyczyć będą: zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin i obowiązywać będą od 2011 roku.

Informacje na temat Wzajemnej Zgodności znajdziecie Państwo na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.ar.mr.gov.pl) a także bezpośrednio w biurze powiatowym i oddziale regionalnym ARiMR Częstochowa, ul. J. Sobieskiego 7, telefon (0-34) 378 2800.

Ministerstwo Rolnictwa wydało broszurę zawierającą informacje dotyczące wymogów Wzajemnej Zgodności.

Pani Danuta Zawadzka zachęca do czytania broszury  Pani Danuta Zawadzka zachęca do czytania broszury

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola usilnie zachęca do jej przeczytania. Gdybyście Państwo uznali, że konieczne jest spotkanie, szkolenie celem poszerzenia wiedzy na ten temat proszę kontaktować się z pracownikami ARiMR lub ośrodkiem doradztwa rolniczego, a jeśli bliżej Wam do Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, to jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Astronauta Edgar Michella widział naszą planetę jako "Skrzący Niebiesko - Biały Klejnot" na tle czerni kosmosu. Czy potrafimy ją taką zachować?

Więcej na stronie Pana Stanisława Gmitriuka: http://www.gmitruk.pl

Danuta Zawadzka