"CZYSTA GMINA"

Program rozwiązania problemów ekologicznych w gminie Koniecpol, opracowany na podstawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców miasta i gminy, w odpowiedzi na apel TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KONIECPOLA "Czysta Gmina". Apel zamieszczony był w internecie, na plakatach, a także w wystąpieniach księży na kazaniach w obu parafiach.

 1. Wprowadzić w gminie podatek ekologiczny od każdego mieszkańca. W razie trudności finansowych umożliwić odpracowanie należnej kwoty podatku.
 2. Powołać ekipę finansowaną z podatku ekologicznego, zajmującą się bezpłatną dystrybucją i akcjami zbierania śmieci, z wyłączeniem śmieci przemysłowych.
 3. Wyposażyć gminę w pojemniki, a także wyznaczyć miejsca składowania gruzu i odpadów budowlanych.
 4. Zamontować na poszczególnych ulicach, a w szczególności w okolicach sklepów, odpowiednią ilość koszów na odpady.
 5. Oznakować drogi dojazdowe prowadzące do miasta informacją, gdzie można pozbyć się śmieci (z podaniem odległości).
 6. Zaangażować do usuwania śmieci z wszelkich dzikich wysypisk ludzi skazanych prawomocnymi wyrokami do prac społecznych. Równoczesnie prowadzić szczegółową ewidencję ilościową, by uniknąć podejrzeń o łapówkarstwo.
 7. Zaprowadzić w gminie ewidencję ilościową zamontowanego eternitu i kontrolować, czy użytkownik posiada potwierdzenie bezpłatnego przekazania go na wysypisko.
 8. Kierować do Sądu Grodzkiego wnioski o ukaranie osób zanieczyszczających środowisko i uchylających się od naprawy szkód. Zobowiazać mieszkańców do podłączenia się do instalacji kanalizacyjnej - zamiana studni na szambo itp.
 9. Uczulić służby porządkowe, by przy wywozie nie mieszać selekcjonowanych odpadów z innymi śmieciami.
 10. Zmobilizować nauczycieli, by każdorazowo opuszczając sale lekcyjne ekzekwowali od uczniów i dyżurnych pozostawienie po sobie porządku.
 11. Uczulić odpowiednie komisje na problem funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.
 12. Wprowadzić "Dzień Sprzątania Gminy" zobowiązujący do uczestniczenia w pracach porządkowych ogół społeczeństwa na czele z władzami lokalnymi.
 13. TPK