26.11.2007 r.

Cała Polska
czyta dzieciom w Przedszkolu Nr 1
w Koniecpolu.

"Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji".

Jim Trelease

Już od dwóch lat w naszym przedszkolu prowadzimy ogólnopolską akcję " Cała Polska czyta dzieciom". Zajęłyśmy się tym dlatego, ponieważ są nam bardzo bliskie główne cele i założenia tej fundacji.

Chcemy aby dzieci z Koniecpola, te za których wychowanie jesteśmy odpowiedzialne miały odpowiednio wykształcony "kręgosłup moralny".

Obecnie wartości moralne dla niektórych mają niewielkie znaczenie, są nawet często powodem do kpin i drwin. Prawda, uczciwość - cóż to jest w porównaniu z kasą, pozycją społeczną, marką samochodu?

Chcemy to zmienić- stąd przystąpienie do fundacji, która promuje takie wartości jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwagę, samodyscyplinę, pokojowość, sprawiedliwość, optymizm, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno i mądrość.

Któż inny niż rodzice i my - wychowawcy przedszkola może nauczyć naszych dzieci doceniać tych wartości? Wiadomo, że przykład dorosłych jest najskuteczniejszą metodą nauki pozytywnych zachowań, ale równie skuteczne jest czytanie dzieciom literatury poruszającej tematykę moralną.

Jako pierwsze na nasz apel odpowiedziały Panie bibliotekarki : p. Elżbieta Czerwińska i p. Halina Gieroń z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol. Odwiedziły nas 16.11.2007r. i przygotowały dla dzieci repertuar bajek z morałem.

Dzieci poznały sens takich powiedzeń jak: " Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe" , " Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie" oraz " Kłamstwo ma krótkie nogi"

Natomiast 23. 11.2007r. gościliśmy w naszym przedszkolu kilku, czytających dzieciom gości. Jako pierwsza przyszła Pani Danuta Zawadzka - prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, która już od dawna jest naszym sprzymierzeńcem i pomaga nam w wszelakiego rodzaju przedsięwzięciach.

Czyta Pani Prezes Danuta Zawadzka - foto Urszula Nowak Czyta Pani Prezes Danuta Zawadzka - foto Urszula Nowak

Pani Prezes przeczytała dzieciom dwie, jakże pouczające bajki. Pierwszą - " Świniopas" - dzięki której, dzieci dowiedziały się, że głupota i chęć zaspokajania własnych zachcianek do niczego dobrego nie prowadzi, oraz " Pani Zima"- bajka, w której dobre cechy charakteru dziewczynki( pracowitość, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków) zostały nagrodzone, a złe czyny drugiej panny( lenistwo, pycha, chciwość) zostały ukarane. Jakże to ważne informacje dla przyszłych pokoleń Polaków , szczególnie w dzisiejszych "dziwnych" czasach, gdzie "przekręty" i chamstwo w niektórych kręgach są tolerowane a może nawet nagradzane?

Czyta Pani Prezes Danuta Zawadzka - foto Urszula Nowak

Następnymi gośćmi były uczennice z Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu pod opieką Pani Agnieszki Gałwiaczek.

Ines i Magda - foto Urszula Nowak Ines i Magda - foto Urszula Nowak
Pani Gałwiaczek - foto Urszula Nowak

Dziewczęta przeczytały bajkę o Bałwanku, który pokonał Złą Czarownicę.

I znowu ważna informacja dla małych ludzi: dobro zawsze zwycięża.

W grupie dzieci 6-cio letnich mamy kilkoro dzieci, które w wieku 5 lat pięknie czytały. Troje spośród nich : Oskar Skiba, Dawid Mędrek i Paulina Ziółkowska miało okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami czytelniczymi przy gościach. Dzieci szczególnie upodobały sobie wiersz " Ptasie plotki", w którym autor słusznie ośmiesza plotkarstwo. Przedszkolaków rozśmieszyła treść wiersza ale jednogłośnie stwierdziły, że plotkarstwo to bardzo brzydki nawyk.

 Czyta Oskar - foto Urszula Nowak Czyta Magda Ziółkowska - foto Urszula Nowak
Czyta Dawid - foto Urszula Nowak

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel przystąpienia do współpracy z naszym przedszkolem. Serdecznie zapraszamy chętnych do czytania naszym wychowankom.

Pierwszy ochotnik Tomasz - foto Urszula Nowak

Można się zgłaszać telefonicznie ( 034 3551 544 ) lub osobiście.

Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by codzienne głośne czytanie stało się priorytetem w naszym domu oraz w przedszkolu naszego dziecka.

Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie.
CODZIENNIE !"

Koordynatorki: Urszula Nowak, Anna Klimczyk

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu