18.03.2007 r.

Dzień Kobiet - 08.03.2007 r.

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola przy wsparciu i poparciu Burmistrza Miasta i Gminy Pana Józefa Kałuży w dniu 08.03.2007r. odbyła się wieczornica środowiskowa poświęcona kobiecie w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej na przestrzeni dziejów.

Część artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół im. płk. Z. Chmieleńskiego wg scenariusza i w reżyserii Pani mgr Agnieszki Gałwiaczek i Pani mgr Agnieszki Michałek-Folaron.

Uroczystości towarzyszyły miłe akcenty w postaci kwiatów, dyplomów i nagród książkowych - za aktywną działalność na rzecz środowiska koniecpolskiego i tworzenie klimatu życzliwości i rzetelnej pracy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol wartościowe książki wraz z dyplomami otrzymały Panie: Elżbieta Piątkiewicz, Wiesława Wieczorek, Iwona Sztajnowska, Agnieszka Michałek-Folaron, Agnieszka Gałwiaczek, Barbara Szczerba, Zuzanna Nigot, Bogusława Marczak, Urszula Nowak, Anna Klimczyk, Małgorzata Fornal, Urszula Garus.

Wcześniej ogłoszony konkurs plastyczny w gimnazjum i szkołach podstawowych zatytułowany "Kobieta w literaturze, sztuce i poezji" oceniło Jury w składzie: Pani Iwona Ptak, Izabela Michniewicz, Paweł Krzyszczyk pod kierownictwem Pani Iwony Sztajnowskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola uhonorowało książkami i dyplomami uczniów, którzy wykazali się najciekawszymi pomysłami, a byli to: Jowita Piskorska, Filip Szymaczek, Marta Migalska, Karolina Kulig, Szymon Musiał, Justyna Kosiń, Karolina Nowak, Angelika Zymek, Dominik Pełka. Wyróżnienia otrzymali: Anna Koza, Adrian Bober, Dominik Stypka.

Nagrody wręczali: Przewodnicząca Jury Pani mgr Iwona Sztajnowska, Pan mgr Mirosław Gałwiaczek i Pan mgr Jacek Folaron. Dyplomy z podziękowaniem nauczycielom za opiekę nad młodymi artystami otrzymali: Pani Elżbieta Hajduk ze szkoły w Starym Koniecpolu, Panie Beata Kościańska i Joanna Mirowska ze szkoły w Łysinach, Pani Katarzyna Kościańska i Pan Paweł Krzyszczyk z Zespołu Szkół oraz Pani Małgorzata Drajczyk z Gimnazjum Nr 1. Gratulujemy!

Impreza odbywała się w nowootwartej szkole (Zespół Szkół) im. Płk Z. Chmieleńskiego, toteż Pani Dyrektor mgr Małgorzata Migalska zaprosiła gości na herbatę i coś słodkiego. Z dużym powodzeniem uczniowie roznosząc częstowali słodkościami. Zwiedzanie szkoły sprawiło dużo radości wielu, wielu osobom, bowiem mieszkańcy Koniecpola czekali na nią od dziesiątek lat.

Całość imprezy prowadziła Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - Pani Danuta Zawadzka, od strony ekonomicznej zabezpieczała ją Pani Urszula Warzecha. Popatrzcie Państwo na zamieszczone zdjęcia. Znów przez chwilę jesteśmy razem!

W imieniu Zarządu TPK pozwalam sobie złożyć serdeczne podziękowania Pani Dyrektor mgr Małgorzacie Migalskiej, wszystkim tym nauczycielom, którzy przyczynili się do niewątpliwego sukcesu. Dziękuję Panu Zbigniewowi Bukowskiemu prowadzącemu "Studio Video" za bezpłatne wykonanie i przekazanie dla Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola nagrań z 870-lecia powstania Chrząstowa, a także imprezy z 08.03 br dot. Dnia Kobiet.

Dziękuję młodym wykonawcom, osobom dyżurującym i zabezpieczającym imprezę. Do zobaczenia 23.03.2007 w Domu Kultury na uroczystości poświęconej Hetmanowi Stanisławowi Koniecpolskiemu.

Danuta Zawadzka


Zdjęcia:
Zbigniew Bukowski
Studio Wideo Filmowanie
42-230 Koniecpol
ul. Ogrodowa 32
tel. (034) 3552-052 ; 698832387