Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27 Mogiła

Koniecpol, 26.08.2008

DOŻYNKI - to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż.

Dożynki poświęcone były zbiorom rolnym i w wielu częściach kraju nosiły różne nazwy np. zwano je wieńcem, wieńcowem, okrężnem, wyżynkami czy też obrzynkami. W czasie dożynek dziękowano bogom za plony oraz proszono o jeszcze lepsze w kolejnych latach.

Obchodzenie dożynek rozpoczyna wicie wieńca z pozostawionych na polu zbóż oraz roślin i kwiatów. Wieńce mają kształt wielkiej korony lub koła i zwie się je "plonem" gdyż uosabiają zebrane plony. Poza wieńcem uczestnicy dożynek niosą dary z płodów ziemi oraz chleb upieczony z mąki pochodzącej z danych zbiorów.

Niesienie wieńca przysługuje najlepszej żniwiarce, lecz częściej obecnie Staroście lub Starościnie dożynek. Za nimi podąża orszak pozostałych żniwiarzy często ubranych w stroje ludowe. Orszak z wieńcem podąża do kościoła gdzie wieniec jest święcony. Po święceniu odbywają się biesiady, tańce i poczęstunek.

Dziś nie dziękuje się jak dawniej za zbiory mitycznym słowiańskim Bogom a podziękowania kieruje się ku Bogu i Matce Boskiej.

W naszym mieście odbyły się dożynki gminne dnia 24.08.2008r. wg. następującego programu:

16:00 - Msza św. Dożynkowa w Kościele św. Michała Archanioła

17:00 - Powitanie Gości przez Burmistrza Miasta i Gminy na muszli koncertowej

17:45 - Wręczenie bochna chleba i wieńcy dożynkowych, występy Kół Gospodyń Wiejskich

18:45 - Kolacja dla Zaproszonych Gości

19:00 - Występy "Kabaretu Niebudek"

20:30 - Występy zespołu "Dwie Korony"

22:30 - Zabawa taneczna

foto Leszek Skórkowski foto Leszek Skórkowski
foto Leszek Skórkowski foto Leszek Skórkowski
foto Leszek Skórkowski foto Leszek Skórkowski
foto Leszek Skórkowski foto Leszek Skórkowski
foto Leszek Skórkowski

Urszula Nowak