29.04.2009 r.

dr Andrzej Kowalczyk

Mam przyjemność zaprezentować kolejnego doktora rodem z Koniecpola. Pan Andrzej Kowalczyk urodził się 03 sierpnia 1954 roku w Koniecpolu. W naszym mieście ukończył Szkołę Podstawową nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące przy ulicy A. Mickiewicza. Jest żonaty i posiada trójkę dzieci. Obecnie mieszka w Krakowie.

Wykształcenie, studia podyplomowe i ważniejsze formy doskonalenia zawodowego:

Zainteresowania:

nauki społeczne, astronomia, jazda na rowerze, kontakt z przyrodą, muzyka, książki, film.

Ogólny zarys pracy zawodowej:

Wykładowca socjologii, antropologii kulturowej, filozofii społecznej, metod i technik badań socjologicznych w: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Krakowie, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

Wykładowca agroturystyki w: Profesjonalna Szkoła Biznesu - Szkoła Wyższa w Krakowie. Samodzielny socjolog w: Instytut Socjologii UJ, COOiPwR i MOPS w Krakowie.

Wykładowca socjologii, psychologii społecznej, metod pracy socjalnej, zasad pracy kulturalnej w środowisku, ochrony przyrody i kształtowania środowiska, oraz nauczyciel języka angielskiego w szkołach policealnych pracowników służb społecznych i administracji oraz średnich w Krakowie.

Członek Komisji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, opracowującej minimum programowe dla policealnych szkół pracowników służb społecznych.

Wykaz ważniejszych publikacji, referatów i opracowań naukowych:

 1. Wzory konsumpcji kulturalnej wśród młodzieży szkół średnich na przykładzie Koniecpola. Uniwersytet Jagielloński.
 2. Regionalne zróżnicowanie dążeń zawodowych, oświatowych i kulturalnych rolników indywidualnych w Polsce. Uniwersytet Jagielloński.
 3. Rolnicy wobec różnych form doskonalenia zawodowego, w:Poradnik Służby Rolniczej, Kraków.
 4. Atrakcyjność zawodów pozarolniczych dla młodzieży wiejskiej, COOiPwR, Kraków.
 5. Czas wolny rolników indywidualnych - oczekiwania a rzeczywistość, Wieś Współczesna, Warszawa.
 6. Budżet czasu wolnego młodych rolników indywidualnych - jego rzeczywiste a oczekiwane sposoby wykorzystania na przykładzie gminy Bierzwnik, w: Pozaszkolna Oświata Rolnicza - teraźniejszość a przyszłość, Włocławek.
 7. Dylematy pracy socjalnej, w: materiały na konferencję naukową, Kraków.
 8. Uczestnictwo w kulturze społeczności lokalnych, w: materiały na konferencję naukową. PAN Warszawa.
 9. Kilka uwag o agroturyzmie, COOiPwR, Kraków
 10. Społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, COOiPwR, Kraków.
 11. Agrotourism in Poland in Jura Krakowsko - Częstochowska, University College Dublin, Irlandia.
 12. Wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież szkolną w Krakowie, w: Hejnał Oświatowy, Kraków.
 13. Jakość usług socjalnych w opinii klientów MOPS, Kraków.
 14. Działalność filii MOPS Kraków w opiniach ich kierowników, Kraków.
 15. Evidence based practice in social work in Poland, w: Materiały na seminarium naukowe nt. New trends of social work in USA. Instytut Socjologii UJ.

Wspólnie z socjologami i antropologami kultury ze Stanów Zjednoczonych, brał udział w badaniach nad przemianami społeczności lokalnych na południu Polski.

Prowadził również szkolenia z zakresu agroturystyki wspólnie ze specjalistami z Irlandii - którzy nawiasem mówiąc, odwiedzili Koniecpol i bardzo im się podobał - dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego ( dawniej WOPR) województw południowych.

Jest także współautorem wielu innych badań i opracowań.

Życzymy Panu doktorowi Andrzejowi Kowalczykowi wiele dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Jerzy Zakrzewski