Koniecpol, dnia 25 czerwca 2010 roku


Koniecpol, dnia 27 stycznia 2007 roku

Szanowni Państwo

Barbara i Mirosław Fejklowiczowie

Zakład Robót Budowlano - Inżynieryjnych "Budomix" w Jastrzębiu Zdroju

W związku z przekazaniem przez Państwa kwoty 300 złotych (słownie: trzysta złotych) na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola składamy serdeczne podziękowania za Państwa gest, traktując go jako uznanie za dotychczasową pracę Towarzystwa, a jednocześnie jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz środowiska Koniecpolskiego.

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

mgr Danuta Zawadzka


11.12.2006 r.

Szanowni Państwo

     Koniec roku jest okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy swą pracą przyczynili się do rozwoju i obecnej pozycji Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Gorąco i serdecznie dziękuję Zarządowi TPK za pomysły i ich realizację, a szczególnie za organizowanie wokół siebie grona przyjaznych osób, które z pasją i zaangażowaniem włączyły się we wspólne działanie. Pozwólcie Państwo, że wymienię Ich z nazwiska.

Dziękuję Pani Annie Olszewskiej z Zakładu Produkcyjno-Handlowego "Adaplast",
Panu Józefowi Domaradzkiemu z Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
Panu Andrzejowi Firze z Inco-Veritas S.A. oraz Panu Grzegorzowi Karoniowi z Tartaku Koniecpol
za zakupione książki dla młodzieży wręczane w trakcie trwania różnego rodzaju konkursów (uatrakcyjniały ich przebieg).

Serdeczne dzięki dla Pani Anny Złotnickiej z Zakładu Fotograficznego "Kamyk"
za przekazane zdjęcia obrazujące nasze działania, a także te, które przybliżają nam odległe czasy.

Podziękowania ślemy pod adresem Pań mgr Zuzanny Nigot, mgr Barbary Szczerby, mgr Małgorzaty Fornal
za oprawę plastyczną przy organizacji wystaw i foto-gazetek umieszczanych w gablocie znajdującej się w rynku Koniecpola.
Pani Małgosi za przyozdabianie naszej Kroniki.

Prosimy niech przyjmą nasze podziękowania Panie mgr Bożena Stypka, mgr Edyta Bukowska, mgr Małgorzata Gołębiowska, mgr Agnieszka Sobalak
za serce i czas poświęcony przygotowaniu uroczystości z okazji 870 rocznicy powstania Chrząstowa.

Dziękujemy Paniom z Przedszkola Nr 1 i Nr 2, Urszuli Nowak, Annie Klimczyk, Urszuli Garus, Halinie Czarneckiej oraz Marii Langier z Warsztatów Terapii Zajęciowej
za oprawę plastyczną i organizację konkursu rysunkowego Pt. "Koniecpol w jesiennej szacie".

Panu Zbigniewowi Bugajowi i Jerzemu Rajewskiemu
za pomoc i rozwiązywanie naszych codziennych problemów.

Panom Stanisławowi i Robertowi Bieńkowskim
dziękujemy za wykonane i przekazane stelaże oraz płyty pilśniowe, na których to umieszczane są elementy związane z wystawami.

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Walkowiczowi i Kołu Myśliwskiemu
za udostępnianie Sali na spotkania TPK.

     Nazwiska powyżej wymienionych osób (poza jedną osobą) nie figurują w spisie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, są to nasi sympatycy! To Ci, którzy kochają swoje miasto i czują się za nie odpowiedzialni. Tą drogą zapraszamy do współpracy wszystkich miłośników Koniecpola. Pomnażajmy dziedzictwo kulturowe, ochraniajmy walory przyrodnicze oraz promujmy naszą "małą Ojczyznę".

     Nie zapominamy o aktywnych członkach Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Przekazujemy gorące podziękowania:

Panu inż. Jerzemu Zakrzewskiemu
za opracowanie i aktualizowanie strony internetowej,

Panu Romanowi Hyli
za wykonane i przekazane zdjęcia z uroczystości 870 rocznicy powstania Chrząstkowa.

Panu inż. Aleksandrowi Warzesze
za wykonywanie zdjęć, a tym samym dokumentowanie naszej pracy, oraz sprezentowanie pieczątek, którymi posługujemy się w Towarzystwie Przyjaciół Koniecpola.

Panu Andrzejowi Sobalakowi
za realizację specjalnych poruczeń.

Dziękujemy wszystkim tym,
którzy nigdy nie odmówili swej pomocy, a swój wolny czas, pomysły i zapał przekazywali dla realizacji wspólnego dobra.

Za Zarząd
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
mgr Danuta Zawadzka