Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 10.10.2008 r.

W hołdzie Janowi Pawłowi II...
młodzież Koniecpola

Uczyłeś nas wiary,
pokazałeś tajemnicę ofiary.
Mówiłeś: Nie lękaj się!
Wołałeś: Jest Chrystus, nie bój się!

Choć życie wzburzonym morzem...

Wierzyłeś w nas ludzi młodych,
do pójścia za Bogiem gotowych.
Zawierzyłeś nam przyszłość świata,
kazałeś miłować brata...

Choć czasem rozum nie pojmuje...

Byłeś naszym przyjacielem,
byłeś naszym nauczycielem,
kazałeś wymagać od siebie.
Dziś uśmiechamy się do Ciebie...

Bo nas kochałeś, bo rozumiałeś...

Przyjmij Ojcze Święty nasze dary,
przyjmij wyrzeczeń ofiary,
przyjmij serca czyste, gotowe,
przyjmij nasze myśli zdrowe.

Bo jesteśmy solą ziemi...

Dziś, młodzież Koniecpola,
do Ciebie Ojcze Święty woła.
Błogosław nam z okna Boga,
by w życiu nie dosięgła nas trwoga.

Choć czasem kamienista droga...

Do Ciebie wznosimy nasze oczy,
bo czasem nas życie mroczy,
bo czasem każe dźwigać krzyż ciężki,
uginamy się pod nadmiarem udręki.

Pokazałeś jak powstawać...

Twoje słowa dla nas latarnią,
Twoje cierpienie postawą ofiarną.
W hołdzie dziś Ci Ojcze składamy,
naszą pamięć, wdzięczność, wszystko co mamy.

Ojcze Święty, jesteśmy, pamiętamy, czuwamy...

Adrian Musiał