02.11.2010 r.

DZIEŃ SENIORA


Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy OKSiR corocznie obchodzi "Dzień Seniora". W 2010 roku przypada już 36 rocznica rozpoczęcia działalności koła. W obecnej chwili liczy ono 156 członków, w tym 36 osób z Dąbrowy Zielonej i okolic. W skład Zarządu koła wchodzą:

W programie działalności koła znajdują się: cotygodniowe spotkanie członków, organizacja zabaw, takich jak Dzień Seniora, Andrzejki, spotkanie Opłatkowe, Dzień Kobiet, Majówka w Domu Leśnika, pieczenie ziemniaków, organizacja wycieczek do atrakcyjnych miejsc turystycznych.

9 października 2010 roku zarząd zorganizował przyjęcie z okazji Dnia Seniora, w której wzięło udział 75 członków oraz przedstawiciele Zarządu Okręgowego w Częstochowie w osobach: Zenobia Mielniczuk oraz Ewa Kierach, a także burmistrz MiG Koniecpol Józef Kałuża, zastępca burmistrza Janusz Stypka i prezes Katolickiego Koła Niepełnosprawnych Barbara Bladziak. Przedstawicielki Zarządu Okręgowego wręczyły podziękowania w formie dyplomu burmistrzowi Józefowi Kałuży i dyrektorowi OKSiR Jakubowi Budzynowskiemu za życzliwość E. i R. i osobiste zaangażowanie oraz okazywaną pomoc ludziom "Trzeciego Wieku".

Za wieloletnią działalność indywidualną na rzecz Koła E. i R. oraz wiek członka, z wyrazami życzeń i podziękowań, wręczono dyplomy uznania niżej wymienionym przez przedstawicieli Zarządu w Częstochowie:

Wacław Matus