23.10.2007 r.

Pani dr Edyta Bukowska

Koniecpolanka od urodzenia. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na kierunku filologia polska. Od 20 lat związana najpierw ze Szkołą Podstawową nr 2 w Koniecpolu, a następnie, po reformie oświaty, z Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu. Ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych w gimnazjum. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Dwoje dzieci: Kamila - studentka II roku fillologii angielskiej na Uniwersytecie Opolskim, Maksymilian (Maks) - prawie trzylatek, zainteresowany wszystkim, co porusza się po drodze. Mąż - Zbigniew, świetny kierowca i kamerzysta. Hobby: nauka języka francuskiego i nowości związane z metodyką nauczania.

Dr Edyta Bukowska Syn Maks
Córka Kamila Maks, Zbigniew, Kamila

Dorobek zawodowy.

 1. W roku 1999 uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego.
 2. Dla własnego rozwoju zawodowego i podniesienia jakości swojej pracy ukończyła następujące kursy doskonalące i seminaria organizowane przez różne instytucje i placówki:
 3. W ramach studiów podyplomowych z zakresu "Dydaktyka języka polskiego ścieżki edukacyjne w gimnazjum" (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie ) opracowała program autorski:
 4. Program edukacji regionalnej uczniów Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu, powiat Częstochowa "Współczesna podróż z Tobą w przeszłość oraz przyszłość Koniecpola i jego okolic".

  Napisała także podręcznik regionalny ucznia Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu, powiat Częstochowa o ty samym tytule.

 5. W roku szkolnym 2001/2002 realizowała wspólnie z wychowankami autorski program teatralny:

 6. * pt. "Triduum" (spektakl poruszający problem alkoholu, papierosów i narkotyków wśród młodzieży)

  Program był prezentowany:

  * pt. "Droga donikąd" (spektakl poruszający problem przemocy w rodzinie i sekt)

  Program był prezentowany:

 7. Pracuje jako członek Szkolnych i Rejonowych Komisji Konkursowych z Języka Polskiego.
 8. Za swoją pracę otrzymała Nagrody Dyrektora Szkoły:
 9. Rok szkolny:


 10. Szczególne osiągnięcia:
 11. a. Uzyskanie wysokich lokat w Konkursie z Języka Polskiego następujących uczniów:

  b. Uzyskanie przez uczennicę Annę Maciąg I miejsca w konkursie "Gazety Wyborczej" na pracę literacką

  c. Uzyskanie przez uczennicę Kingę Pietrzak wyróżnienia w V i VI Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury

  d. Uzyskanie przez ucznia Łukasza Ciastko wyróżnienia w VII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury

  e. Uzyskanie przez uczennicę Ilonę Margas III miejsca w V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla Dzieci Szkół Podstawowych w Częstochowie.

  f. Uzyskanie przez ucznia Michała Banasika II miejsca w Konkursie Recytatorskim w rejonie

  g. Uzyskanie przez ucznia Łukasza Ciastko I miejsca w Konkursie Recytatorskim na szczeblu gminnym.

  h. Uzyskanie przez ucznia Łukasza Ciastko mandatu poselskiego na IX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 2003-wyboru posłów spośród ponad 1000 prac konkursowych dokonał Wojewódzki Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci i Młodzieży działający przy Śląskim Kuratorze Oświaty.

  i. Zdobycie przez uczennice Małgorzatę Nowak, Sylwię Żaczkiewicz i Karolinę Kołczyk I miejsca w IV Międzywojewódzkim Konkursie Literackim "Jan Twardowski - ksiądz, który pisał wiersze" I miejsca.

  j. Uczniowie Jakub Ślęzak i Mikołaj Sygit zajęli VIII miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

 12. W roku 2001 uzyskała "Honorowy Tytuł Nauczyciela na 6" przyznany przez uczniów, a odbierany w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.
 13. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu dla Nauczycieli i Wychowawców na scenariusz z zajęć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży-kategoria gimnazjum organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i Regionalny Ośrodek Metodyczny "WOM" w Częstochowie (2003r.) - II miejsce.
 14. Nominowana do tytułu "Nauczyciel roku 2003" w konkursie organizowanym przez "Głos Nauczycielski" i MENiS.
 15. *************************************************

 16. W roku szkolnym 1991/1992 przejęła opiekę nad Samorządem Szkolnym. Zrealizowała szereg zadań takich jak:
 17. Nie będąc opiekunem Samorządu Uczniowskiego również starała się podejmować realizacji szeregu przedsięwzięć związanych z edukacją:
 18. Prowadziła koło teatralno -recytatorskie i w ramach jego działalności zrealizowała następujące zadania:

 19. Szereg zadań zrealizowała także z uczniami, których była wychowawczynią:
 20. *******************************************************

 21. Od 1990 roku systematycznie współpracuję z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu.
 22. Od tego czasu zrealizowała następujące przedsięwzięcia :

 23. Jest opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego "Europol".

  W ramach jego działalności klub uczestniczył w:

  ************************************************

 24. Przekazała do publikacji materiały związane z wykonywaną pracą
 25. Nawiązała współpracę z "Gazetą Koniecpolską"-biuletynem Samorządowym Miasta i Gminy Koniecpol, opublikowała artykuły:

  ******************************************************

 26. Jej praca dydaktyczno-wychowawcza zaowocowała uzyskaniem w roku 2002 stopnia nauczyciela dyplomowanego.

30.05 2007 roku
obroniła pracę doktorską
na Uniwersytecie Śląskim
i otrzymała tytuł:
dra nauk humanistycznych
z zakresu literaturoznawstwa .

Rozdanie nagród Śląskiego Kuratora Oświaty Obrona pracy doktorskiej - prof. dr hab. UŚ Ewa Jaskóła, prof. dr hab. AJD Henryk Gradkowski, prof. dr hab. UŚ Jacek Lyszczyna, prof. dr hab. UW Krzysztof Biliński, prof. zw. dr hab. UŚ Marek Piechota
Obrona pracy doktorskiej - prof. dr hab. AJD Henryk Gradkowski, dr Stanisław Bortnowski Obrona pracy doktorskiej

W pełni zgadza się ze słowami prof. Jerzego Wiklina, który napisał, iż

"Praca naukowa, mimo swoich niedostatków, zwłaszcza finansowych i organizacyjnych, jest atrakcyjną dziedziną aktywności zawodowej i wielce obiecującym polem kariery. Jest to dziedzina elitarna, a kariery może w niej robić stosunkowo niewielka liczba osób..."

"Atrakcyjność pracy naukowej polega między innymi na tym, że w większym stopniu niż w innych sferach działalności, SUKCES ZAWODOWY ZALEŻY OD WŁASNEGO, INDYWIDUALNEGO WYSIŁKU I TALENTU. Praca naukowa daje więcej wolności niż inne rodzaje aktywności zawodowej. Trzeba nauczyć się korzystać z tej wolności, cieszyć się nią i bronić swojej niezależności intelektualnej..."

Opracował Jerzy Zakrzewski