19.03.2010 r.

Wojewódzki konkurs wiedzy o Unii Europejskiej


Szanowni Państwo

11 marca 2010 roku w Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

Organizatorem Konkursu była Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej, a więc jej genezy, struktury organizacyjnej, swobód unijnych, symboli i ogólnej wiedzy geograficznej, historycznej i kulturowej na temat krajów członkowskich.

W czasie podsumowania konkursu jego laureaci mieli możliwość zapoznać się z programem Młodzież w Działaniu.

W tegorocznym konkursie brało udział prawie około 80 drużyn z województwa śląskiego.

II MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJUM ZDOBYŁY UCZENNICE
Z GIMNAZJUM NR 2 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KONIECPOLU
KATARZYNA CIASTKO I KATARZYNA STRÓŻYKOWSKA

Opiekunem SKE Europol jest dr Edyta Bukowska

Gratulujemy!