1.03.2009 r.

Koniecpolskie fraszki

Staropolska

Wierz Assan, wierz
Głowa służy do noszenia kapeluszy
też

dalej

Andrzej Zawadzki