25.04.2009 r.

Z a p r o s z e n i eTowarzystwo Przyjaciół Koniecpola
zaprasza uczniów
Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów
do udziału w drużynowej
Grze Terenowej

"Śladami historii Koniecpola".

Gra odbędzie się 15.05.2009r. podczas obchodów Dni Koniecpola,
na rynku.

Rejestracja drużyn: godzina 9.30 - 10.00, na rynku w Koniecpolu.
Początek gry godzina 10.30Przebieg gry terenowej. Regulamin Gry Terenowej "Śladami historii Koniecpola"
 1. Organizatorem gry terenowej "Śladami historii Koniecpola" jest Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola.
 2. Celem gry jest pogłębianie wiedzy na temat historii miasta, zabytków oraz kultury. Budzenie tożsamości regionalnej młodzieży.
 3. Gra odbędzie się 15 mają 2009 roku - podczas obchodów Dni Koniecpola.
 4. Miejsce rozegrania gry - rynek w Koniecpolu.
Zasady Gry Terenowej "Śladami Historii Koniecpola"
 1. W grze biorą udział zespoły uczniowskie (4-6 osób) pod opieką nauczyciela. Szkoła Podstawowa - kl. V-VI, Gimnazjum kl. I-III.
 2. Każda szkoła może zgłosić 1 drużynę pod opieką nauczyciela.
 3. Z ramienia Gimnazjum nr 1 startować będą 3 drużyny mieszane polsko - ukraińskie złożone z młodzieży przebywającej na wymianie w Koniecpolu.
 4. Zespół po zarejestrowaniu w punkcie rejestracyjnym otrzyma Kartę Uczestnika, która będzie podstawą ukończenia zabawy.
 5. Po rejestracji drużyny otrzymają mapę oraz instrukcję ze wskazówkami dokąd iść dalej.
 6. Na każdym kolejnym przystanku drużyna będzie otrzymywała dalsze instrukcje.
 7. Po wykonaniu zadania drużyna otrzyma znaczek do wklejenia w Kartę Uczestnika. Zebranie wszystkich znaczków będzie podstawą do zaliczenia zabawy.
 8. Po trasie gry poruszamy się wyłącznie pieszo.
 9. Na przystankach kontrolnych meldują się grupy w stanie osobowym zgłoszonym w momencie rejestracji.
 10. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi Karty Uczestnika i wykluczenia go z gry.
 11. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają od organizatorów pamiątkowe dyplomy.
 12. Zgłoszenia do gry przyjmuje TPK na adres emailowy - tpk.koniecpol@interia.pl lub telefonicznie pod nr 502 521 027 do 8 V 2009 r.


Serdecznie zapraszamy