13.09.2007 r.

Persona grata

Haś Zdzisław,
prof. dr hab. inż.
Politechnika Łódzka

Urodził się w 1930 roku w Koniecpolu. Dyplom mgr inż. uzyskał w 1956 roku na Wydziale Mechanicznym. Pracę w uczelni rozpoczął w roku 1954. Stopień doktora otrzymał w 1962 roku, a stopień doktora habilitowanego w roku 1968. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1978, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1992.

Jego specjalizacja naukowa obejmuje inżynierię materiałową, inżynierię powierzchni i trybologię.

Opublikował 110 artykułów. Uzyskał 37 patentów, z których większość jest wykorzystywana w przemyśle polskim. Wykonał 140 ekspertyz i wypromował 10 doktorów nauk technicznych.

Jest twórcą:

Technologie NITROVAC I SULFONIT zostały nagradzane złotymi i srebrnymi medalami na Światowych Wystawach Wynalazków.

W latach 1970-76 był zastępcą dyrektora Instytutu Metaloznawstwa i Technologii Metali Politechniki Łódzkiej, a od 1976 roku jest dyrektorem Instytutu (obecnie Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych).

W latach 1969-72 pełnił funkcję prezesa RZ ZNP.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego i Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Jest członkiem i pełnił wiele funkcji w instytucjach krajowych i zagranicznych, jak np. w Komitecie Nauki o Materiałach PAN, Komitecie Metalurgii PAN, Komitecie Budowy Maszyn PAN.

W latach 1988-90 był członkiem Komitetu do spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów.

Od 1995 roku jest członkiem American Society for Metals.

Jest laureatem Nagrody Miasta Łodzi i Nagrody Województwa Kieleckiego. Był Wicemistrzem Techniki NOT i Łodzianinem roku 1974, został zaliczony w poczet Twórców Techniki Polskiej.

Uzyskał wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jerzy Zakrzewski

Na podstawie

http://feefhs.org/pl/vm/vm-s1.html