04.06.2013 r.


Profesor Zdzisław Haś
HONOROWYM OBYWATELEM KONIECPOLA

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola Rada Miejska w Koniecpolu na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. przyjęła Uchwałę Nr XXXI/204/13 o przyznaniu prof. Zdzisławowi Hasiowi tytułu Honorowego Obywatela Koniecpola. Wręczenie Panu Profesorowi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. M. Dudę dokumentów potwierdzających ten fakt nastąpiło podczas Dni Koniecpola 26 maja 2013 r. w obecności Burmistrza J. Kałuży, Z-cy Burmistrza J. Stypki i licznie zgromadzonych mieszkańców Koniecpola.

Dziękując za przyznanie tytułu, prof. Z. Haś odwołał się do najważniejszych faktów ze swojego życia, mówił o trudnych latach wojennych i powojennych i zdobywaniu kolejnych szczebli kariery zawodowej, a także o swoich planach odnoszących się do Koniecpola. Profesor Z. Haś podkreślił swoje bliskie związki uczuciowe z rodzinnym miastem i wyraził troskę o jego przyszłość. Zaapelował do mieszkańców, aby pracowali na rzecz swojej lokalnej ojczyzny i wspólnie tworzyli lepsze perspektywy jej rozwoju.

Gratulujemy Panie Profesorze, życzymy spełnienia marzeń osobistych i zawodowych, wielu jeszcze lat aktywności naukowej i dobrego zdrowia.

Wiesława Wieczorek
Sekretarz TPK