28.10.2010 r.

Z okazji Jubileuszu 80-lecia Pana Profesora Zdzisława Hasia

w Czasopiśmie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

- INŻYNIERIA MATERIAŁOWA -

ukazał się okolicznościowy artykuł, który przytaczamy z nieskrywaną dumą...

KONIECPOLANIN POTRAFI !!!

Materiał pozyskano dzięki uprzejmości
Danuty Zawadzkiej
i
Leszka Skórkowskiego