12.11.2009 r.

Inauguracja Koniecpolskiej Akademii Historycznej

4 listopada 2009 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola na zebraniu Zarządu TPK z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol p. Józefem Kałużą, sekretarzem p. Jerzym Maszewskim oraz zaproszonymi historykami naszego regionu odbyła się uroczysta inauguracja Koniecpolskiej Akademii Historycznej.

Projekt Akademii będzie realizowany pod patronatem TPK i Urzędu MiG Koniecpol. To wspólna nasza mała cegiełka w dzieło polityki historycznej!

Główny cel Akademii - przybliżenie mieszkańcom Koniecpola i regionu tematyki historii, realizowany będzie poprzez:

Serdecznie dziękujemy p. Burmistrzowi za pomoc w realizacji projektu i objęcie patronatem naszej Koniecpolskiej Akademii Historycznej.

Koordynatorki projektu
Agnieszka Sobalak
Teresa Kołodziejska