8.04.2009 r.

Inwestycje Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
dofinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej
- zrealizowane oraz w trakcie realizacji.I. Przedstawiam Państwu wykaz inwestycji dofinansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej i innych Funduszy:

 1. Budowa wodociągu w Okołowicach;
 2. Budowa wodociągu w Radoszewnicy;
 3. Modernizacja i budowa drogi Kuźnica Grodziska;
 4. Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościuszki od Św. Rocha do końca granicy miasta kierunku Lelowa;
 5. Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej na ul. Borkach i ul. Kościelnej;
 6. Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej, przebudowy ulicy Szkolnej, wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników na tej ulicy;
 7. Modernizacja i przebudowa Rynku;
 8. Program UE SOCRATES - COMENIUS - współpraca międzynarodowa Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego;
 9. Program Odnowy Wsi Śląskiej - kolorowy Plac Zabaw w Starym Koniecpolu;
 10. Pracownie komputerowe we wszystkich szkołach o ogólnej wartości 200.000,00zł plus ogólny dostęp do Internetu w Bibliotece Miejskiej (OKSiR) (UE - Europejski Fundusz Społeczny);
 11. Dofinansowanie wyposażenia nowej przychodni zdrowia w sprzęt medyczny;
 12. Program "Szklanka mleka" dla każdego chętnego ucznia;
 13. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach "Programu Wyrównywania Szans";
 14. Dofinansowanie działalności OSP z funduszy związkowych Straży Pożarnych (wojewódzkich) na zakup sprzętu.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 1. Droga Magdasz - Błonie
 2. Droga Koniecpol - Wąsosz ( I etap)
 3. Droga Luborcza - Kalenice
 4. Droga Okołowice - Załęże
 5. Droga Rudniki - Pękowiec

II. Zadania inwestycji w trakcie realizacji i w przygotowaniu dokumentacyjnym

 1. Przychodnia Zdrowia;
 2. Termomodenizacja Szkoły Podstawowej Nr1 w Koniecpolu;
 3. Most na rzece Białka przy zakładach "INCO - VERITAS";
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żeromskiego i Armii Ludowej;
 5. Budowa dróg w Rudnikach i Zarogu;
 6. Budowa drogi Stanisławice - Łysiny;
 7. Budowa kotłowni na Osiedlu Robotniczym;
 8. Wodociąg Aleksandrów - Michałów;
 9. Wodociąg Rudniki , Kolonia Rudniki, Pękowiec, Dąbrowa, Zaróg;
 10. Przygotowanie do budowy drogi i mostu na rzece Pilicy łączącej ul Rzeczną z osiedlem robotniczym;
 11. Budowa wodociągu: Koniecpol Stary, Luborcza, Zagacie, Ludwinów;
 12. Przygotowanie wniosku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na. Słowiku i ul. Żeromskiego do Rzecznej;
 13. Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowej dla wodociągu Kuźnica Grodziska, Wólka, Załęże, Oblasy,
 14. Modernizacja Stadionu Klubu Sportowego "PILICA"
 15. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Radoszewnicy i Okołowicach;
 16. Wstępna deklaracja budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Słowackiego;
 17. Program Odnowy wsi Polskiej - place zabaw przy Szkołach podstawowych w Rudnikach i Łysiny;
 18. Modernizacja oświetlenia;
 19. "Schetynówka" II etap ul. Szkolna i Tarchalskiego;
 20. Budowa boiska "Orlik" - 2011r.;
 21. Poprawa stanu sanitarnego targowiska miejskiego - budowa szaletów;
 22. Budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych ( Fundusze Unijne);
 23. Projekt E - POWIAT - łączność elektroniczna ze Starostwem Powiatowym i wszystkimi gminami powiatu częstochowskiego - możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną;
 24. Budowa remizy dla OSP II w Koniecpolu ul. Żeromskiego;
 25. W opracowaniu koncepcja segregowania śmieci na wysypisku śmieci i rozbudowa wysypiska śmieci;
 26. Zgłoszony został zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich;
 27. Przygotowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej i chodników na ul. Kościelnej;
 28. Opracowanie ekspertyzy możliwości budowy elektrowni wodnej na rzece Białce przy zakładach INCO-VERITAS;
 29. Zakupiono 100szt. Encyklopedii dla Gimnazjalistów na nagrody na zakończenie roku szkolnego za wzorowe wyniki w nauce;
 30. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim planowana jest przebudowa i modernizacja ul. Armii Krajowej od przejazdu na ul. Mickiewicza do ul. Łąkowej - po stronie gminy dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
 31. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim przebudowa drogi Luborcza - Koniecpol (od przejazdu kolejowego) budowa chodnika w granicach miasta, kanalizacja burzowa - gmina wykonała projekt techniczny.
 32. Po wybudowaniu wodociągu planowana budowa chodników w Starym Koniecpolu i Luborczy.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy
Józef Kałuża