05.02.2014 r.

KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
W MIEŚCIE I GMINIE KONIECPOL


Przechodzimy obok nich codziennie. Tylko czasami je zauważamy. Wtedy zatrzymujemy się i zastanawiamy się skąd się wzięły i po co. Jedne pachną świeżą farbą, drugie pod ciężarem minionych lat chylą się ku upadkowi. Te kultowe budowle wznoszono zazwyczaj na rozdrożach, przy drogach w celach dziękczynnych i obrzędowych. Ich geneza jest bardzo stara, a zdania uczonych na temat ich pochodzenia są podzielone. Jedni twierdzą, że kapliczki wzięły się z Grecji, gdzie budowano je na cześć Dionizosa. Inni, wskazują na Rzymian, którzy budowali je niemal na każdym godniejszym skrzyżowaniu i nazywali je "larania". Ponoć nazwa "kapliczka" wywodzi się od łacińskiego wyrazu "cappa" czyli płaszcz. Być może od płaszcza św. Marcina, który przechowywano wewnątrz specjalnego niewielkiego obiektu zwanym "kaplicą". W VI wieku synod w Agde zatwierdził zgodę na odprawianie nabożeństw przy kapliczkach. Nie brak również głosów, że kapliczki istniały w czasach pogańskich. Ich pierwowzorem miał być pogański słup kultowy - kapliczka umieszczona na drewnianym lub murowanym wysokim słupie. W IX wieku Nestor wspomina o "pogańskich kapliczkach" - ciało umarłego spalano, a zebrane kości zbierano do małego naczynia i ustawiano na słupie przy drogach. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kapliczki uważano wciąż za siedziby demonów. Zygmunt Gloger twierdził nie bez racji, że te stare zabytki wiejskiej sztuki, nie zawsze piękne i ciekawe dające jednak obraz miejscowej kultury - "powinny być ołówkiem lub fotografią odtworzone i zebrane z całego kraju". Przesłanie to stało się bliskie panu Jerzemu Hac, który kapliczkami interesuje się od dawna i zabiega, by "ocalić je od zapomnienia".

      Pan JERZY HAC urodził się w Będzinie. Od lat mieszka w Dąbrowie Górniczej. Studia z zakresu organizacja i zarządzanie i inne ukończył na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Były wykładowca akademicki. Praktyk i ekspert w dziedzinie organizacji zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw.
      Opublikował tomiki poezji: "Moje obrazy w wierszach" (2007), "Spotkania w przestrzeni - wiersze i sentencje" (2008) oraz wiele innych. Na spotkaniach i wieczorkach literackich prezentuje swoją twórczość poetycką.
      W latach 2005-2009 wędrował po ziemi lubelskiej w poszukiwaniu kapliczek, krzyży przydrożnych i ich twórców. Wydał pierwszy w historii tej ziemi album "Piękno krzyży i kapliczek przydrożnych Nałęczowa i okolic" (2009). Organizowane są wystawy i pokazy multimedialne.
      W latach 2010-2011 udokumentował w fotografii kapliczki przydrożne we wsi Skrobów powiat Lubartów woj. lubelskie. Można je oglądać w Bibliotece w Skrobowie.
      Od dawna upodobał wędrówkę po Beskidach. Zimą 2009-2012 roku udokumentował po raz pierwszy w fotografii wszystkie kapliczki przydrożne i krzyże w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. Organizowane w Polsce wystawy i pokazy multimedialne wywołują zainteresowanie. Popularyzują Beskid Śląski i ponadczasową kulturę górali.
      Dotychczasowe wystawy : Brzesko, Istebna, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Zielona Góra / Ochla, Ciechocinek, Bielsko - Biała, Pałac Lubostroń w Lubostroniu, Sławków, Mszana Dolna.
      W roku 2013 sfotografował kapliczki przydrożne i krzyże we wszystkich wsiach w gminie Koniecpol i w samym mieście. Są dowodem niepowtarzalnego piękna ziemi koniecpolskiej. Kultury przodków i współczesnej społeczności. Prace wykonał nieodpłatnie, a całość dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć i na nośniku elektronicznym ofiarował Towarzystwu Przyjaciół Koniecpola w Koniecpolu. Dziś z wielką przyjemnością możemy Państwu zaprezentować ten zbiór.

Jerzy Zakrzewski

GALERIA JERZEGO HACA

ALEKSANDRÓW koło Michałowa

7326 - Aleksandrów koło Michalowa 7627 - Aleksandrów koło Michałowa

ALEKSANDRÓW koło Wąsosza

7413 - Aleksandrów koło Wąsosza 7424 - Aleksandrów koło Wąsosza
7417 - ALeksandrów koło Wąsosza 7431 - Aleksandrów koło Wąsosza

DĄBROWA

6908

KOLONIA RUDNIKI

7081

KONIAWY

6855 - Koniawy - skrzyżowanie drogi woj. 794 z ul. Przedmieście Koniawy 6888 - Przedmieście Koniawy

KONIECPOL

7029 7035
7544 7050
7054 7235
7538 - skrzyżowanie ul. Południowa - droga Stokowa 7247
7291- Kapliczka św. Rocha - skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Południowej 7281
7290 - kapliczka św. Floriana - ul. Chrząstowska 7272
7341 7364
7347 7357
7359 7346
7366 7367
7405 - ul. Kościuszki ~120 7529
7535 7541
7544 7559
7530 7041

KUŹNICA GRODZISKA

7073 7077
7153 7159
7520 7178
7183 7524
7163

KUŹNICA WĄSOWSKA

LUBORCZA

7398 7393
7397 7386

ŁABĘDŹ

6928

ŁYSAKÓW

7451 7461
7468

ŁYSINY

6936 6942
6947 6951
6959 6962
6964

MICHAŁÓW

7260 7329
7332 7334

OBLASY

7144 7146

OKOŁOWICE

6982 7006
6996 7002
6989

PĘKOWIEC

7141

PIASEK

7108 7122
7119 7128

PRZYSIEKA

7549 7553
7554

RADOSZEWNICA

6976 7008
7016 7022

RUDNIKI

7133 7136

STANISŁAWICE

6929 6933
6975

STARY KONIECPOL

7369 7375
7378

TEODORÓW

7316 7323

TERESÓW

7499 7488
7491 7483
7503

WĄSOSZ

6894 6895
6899 6900

WÓLKA

7297

ZAGACIE

7384

ZAŁĘŻE

6917 75058
7063 7065
7071 7306
7311 7513

ZARÓG

7093 7099
7104

foto - Jerzy Hac

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE COPYRIGHT BY JERZY HAC