29.05.2010 r.

OFICEROWIE WOJSKA POLSKIEGO I POLICJANCI
ZAMORDOWANI W "ZBRODNI KATYŃSKIEJ"
BOHATEROWIE ZIEMI KONIECPOLSKIEJ

1. Aspirant Policji Państwowej Marian Sierpiński

Marian Sierpiński ur. w Ludwinowie 1913 r. - syn Stanisława i Stanisławy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej ukończył Szkołę Rolniczą w Dobroszycach koło Radomska, a po jej ukończeniu wstąpił do policji konnej w Łodzi. W czasie Kampanii Wrześniowej bronił Warszawy, a po jej opuszczeniu przedostał się do Kowna. W niewyjaśnionych okolicznościach został pojmany przez Sowietów i osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. wraz z innymi 99 współwięźniami z rozkazu Naczelnika Zarządu NKWD do spraw jeńców wojennych, kapitana bezpieczeństwa Sorunienki wysłany został do dyspozycji Naczelnika Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego. Zamordowany w piwnicach NKWD w Kalininie. Jego numer obozowy 3841. Do dnia 18 listopada 1989 r. rodzina nie wiedziała co stało się z Marianem Sierpińskim, przypuszczając jedynie, że podzielił on los innych oficrów Wojska Polskiego. W artykule prasowym Gazety Wyborczej przedstawiono listę funkcjonariuszy policji zamordowanych w kwietniu 1940 r. w Kalininie. Pod numerem 27 widnieje nazwisko posterunkowego policji Mariana Sierpińskiego.

2. Kapitan Aleksander Romuald Bogobowicz

Aleksander Bogobowicz ur. 7 lutego 1899 r. - syn Władysława i Marianny z domu Łypaczewskiej. Po Szkole Podstawowej ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa. Pracował w dziale oświaty w Częstochowie, tam też poznał swą przyszłą żonę Zofię Winiarską. Podczas służby wojskowej w 27 pułku piechoty w Częstochowie uzyskał stopień podporucznika. W Kampanii Wrześniowej walczył z Niemcami, a później znalazł się na terenach zajętych przez Sowietów. Dostał się do niewoli i przebywał w obozie Kozielskim. Po odkryciu w 1943 roku przez Niemców grobów katyńskich zwłoki Aleksandra Bogobowicza zostały zidentyfikowane. Znaleziono przy nich: dowód osobisty, baretkę, kartę szczepień, dwa listy, prawo jazdy, odznakę legionisty. Według wykazu były to 2339 zwłoki wydobyte z masowych grobów. Na cmentarzu parafialnym w Koniecpolu istnieje tablica upamiętniająca tego bohatera. Z nieprawdziwym datowaniem -"Zginął za Polskę 1941 r."

Lista NKWD z 02.04.1940 r.

3. Kapitan Zygmunt Pytlewski

Zygmunt Pytlewski ur. 2 maja 1907 r. w Koniecpolu - syn Stanisława i Marii z domu Mieczyńskiej. Po odbyciu służby wojskowej ukończył Szkołę Podchorążych przy 27 pp. w Częstochowie. W pułku tym służył przez kilka lat i w stopniu porucznika przeszedł w 1937 roku do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza na Polesiu. Po 17 września1939 r. dostał się w nieznanych okolicznościach do niewoli sowieckiej - umieszczony w obozie w Starobielsku. Rodzina otrzymała stamtąd jedną kartkę pocztową.
Został zamordowany w Charkowie wiosną 1940 r.

Lista NKWD obozu w Starobielsku, pozycja 2676.

Z badań prowadzonych przez nauczyciela
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
mgr Mirosława Gałwiaczka.

Zdjęcia z uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej
obchodzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
w dniu 26 kwietnia 2010 r.