26.11.2010 r.

K Ł A D K A

W imieniu "największej wsi w Koniecpolu" - osiedla Słowik składam serdeczne podziękowanie Rejonowej Dyrekcji PKP, która podjęła decyzję o przeprowadzeniu remontu kapitalnego kładki nad torami w pobliżu dworca. Przyczyniła się do skrócenia drogi mieszkańców Słowika do Osiedla, kościoła, szkoły podstawowej nr 2 oraz integracji dzielnicy z tymi, którzy mieszkają od strony północnej torów.

Remont wydaje się wykonano bardzo przyzwoicie i funkcjonalnie w ramach istniejących możliwości. Koszt remontu wyniósł wg informacji wykonawcy 400 tys. zł.

Otwarcie kładki nad torami odbyło się 23 listopada o godz. 12.00. Władze lokalne nie wzięły udziału w skromnej, ale ważnej dla dzielnicy uroczystości.

Andrzej Zawadzki