Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu

oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Serdecznie zapraszają wszystkie przedszkola

do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastycznym na temat:

"Mamo, Tato - KOCHAJ"

Partnerami naszego konkursu są również:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

oraz

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola

Prace należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2007r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

Dyrektor przedszkola:

Koordynatorzy konkursu:

B. Kurzelewska

U. Nowak, A. Klimczyk

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Technika prac plastycznych dowolna.
 3. Format prac A-4.
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek autora, pełny adres przedszkola, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela.
 5. Z jednego przedszkola można nadsyłać maksymalnie 3 prace.
 6. Jury wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.
 7. Wszystkie przedszkola biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 8. Prace przechodzą na własność organizatora.
 9. Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2007 r. na adres:
  Przedszkole Nr 1
  ul. Pułaskiego 11/19
  42-230 KONIECPOL
  Tel. (034) 3551138
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2007r.
 11. Wystawę prac nadesłanych na konkurs będzie można obejrzeć w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol przy ul. Chrząstowskiej oraz w Ośrodkach Zdrowia na terenie naszego miasta.

Koordynatorzy: Urszula Nowak, Anna Klimczyk