15.02.2010 r.

"Najpiękniejszy zakątek Koniecpola w obiektywie"
- konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

16 listopada 2009 roku Zarząd TPK zaprosił uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie fotograficznym. Jego przedmiotem było wykonanie fotografii przedstawiających najpiękniejsze zakątki miasta, jego walory przyrodnicze i historyczne.

Do konkursu zgłosiło się 13 osób i wpłynęło na niego łącznie 55 fotografii. Jury w składzie: Jakub Budzynowski, Teresa Kołodziejska, Leszek Skórkowski, Danuta Zawadzka, Jacek Rał i Maria Koćwin, uznało poziom prac za zróżnicowany. Wśród prac ciekawych, wartościowych artystycznie znalazły się też prace przeciętne. Przy ich ocenie jury, poza głównymi kryteriami co do zgodności tematycznej, estetyki oraz jakości wykonanych zdjęć, wzięło pod uwagę również indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie koncepcji wykonania fotografii, oryginalność w ujmowaniu piękna przyrody oraz zabytków miasta, a także niebanalność zdjęć, odbiegającą od klasycznych schematów. Stąd też nagrodzone oraz wyróżnione prace charakteryzują się ciekawym ujęciem tematu, oryginalnością w jego przedstawieniu oraz niebanalnością w swoim wyrazie.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii - szkoła podstawowa
w kategorii - gimnazjum
w kategorii - szkoła ponadgimnazjalna
w kategorii - osoby dorosłe

Zdjęcia miłośników fotografowania informują nas, uczą, wzbudzają emocje, ale przede wszystkim w rzetelny sposób opisują najpiękniejsze zakątki naszego miasta. Mamy nadzieję, że będą promocją piękna koniecpolskiej przyrody i zabytków historycznych.

Wszystkim fotografom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz życzymy, aby wykonywane przez nich zdjęcia miały coraz lepszą kompozycję, światło i precyzję wykonania.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

Zdjęcia można oglądać na wystawie TPK w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol na dolnym holu.

Teresa Kołodziejska
Agnieszka Sobalak