12.03.2009 r.

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY o UNII EUROPEJSKIEJ

OLGA CIASTKO
i
KATARZYNA CIASTKO

ZAJĘŁY
I MIEJSCE
w
VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
WIEDZY o UNII EUROPEJSKIEJ
dla Szkolnych Klubów Europejskich,
który odbył się
18 lutego w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Opiekun SKE Europol dr Edyta Bukowska
przy Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu

Konkurs był sponsorowany przez: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydawnictwo "Nowa Era" oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej CIE w Warszawie.
Patronatem honorowym objęło Konkurs Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.
Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej.