Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 19.01.2009 r.

VII Gminny Konkurs Historyczny
"Czy znasz historię Koniecpola".

Jak co roku w styczniu uczniowie koniecpolskich szkół podstawowych i gimnazjów spotkali się w Zespole Szkół nr 2 na konkursie historycznym poświęconym naszemu miastu.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były zabytki Koniecpola. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do rywalizacji przystąpiło 56 uczniów z SP nr 1 i 2, Rudnik oraz Gimnazjum nr 1 i 2. Przez dwie godziny uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami dotyczącymi historii miasta i jego zabytków.

Sponsorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Józef Kałuża, a organizatorami Bożena Stypka, Agnieszka Sobalak i Piotr Gęsikowski. Swoją obecnością zaszczycili nas również Zastępca Burmistrza Janusz Stypka, Sekretarz MiG Jerzy Maszewski oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola Danuta Zawadzka i Leszek Skórkowski. Uczniów do konkursu przygotowywali: Elżbieta Kmiecik, Bożena Stypka, Agnieszka Sobalak, Adrian Capiga i Piotr Gęsikowski. W komisji oprócz wyżej wymienionych nauczycieli zasiadały Zdzisława Domoradzka oraz Barbara Kaczmarzyk.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu w kategorii szkoła podstawowa zostali:

Nagrody książkowe otrzymali również:

W kategorii gimnazjum:

Nagrody książkowe otrzymali także:

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Burmistrz Miasta i Gminy nie zapomniał również o organizatorach i nauczycielach przygotowujących uczniów do konkursu. Wszyscy oni otrzymali podziękowania oraz piękne książki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do konkursu a także komisji za skrupulatne sprawdzanie prac. Jesteśmy przekonane, że nasi uczniowie dobrze znają historię naszego miasta. Gratulujemy i zapraszamy za rok znowu w styczniu.

Organizatorzy
Bożena Stypka i Agnieszka Sobalak