Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol 01.10.2008 r.

KONKURS "POSESJA"

Z przykrością pragniemy poinformować, że jesteśmy zmuszeni do odwołania naszego konkursu na najładniejszą posesję w naszym mieście.

Tak się niefortunnie złożyło, że podobny konkurs zorganizowało Nadpilickie Stowarzyszenie "TERRA-EKO" wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Koniecpolu. Odrobinę wcześniej od nas wyłoniono laureatów i przyznano nagrody. Ponieważ jednak celem naszym było inspirowanie mieszkańców gminy do dokonywania pozytywnych zmian w swoim otoczeniu uważamy, że zamierzenia swoje osiągnęliśmy. W końcu nie ważny jest organizator, a jedynie cel, który mimo wszystko został zrealizowany. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz organizatorom konkursu i zapraszamy do ściślejszej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Koniecpola. Mamy nadzieję, ze w przyszłości uda się uniknąć podobnych nieporozumień.

Zdajemy sobie sprawę, że współpraca przy podobnych przedsięwzięciach prowadzić będzie do poprawy wizerunku naszego najbliższego otoczenia, do czystych posesji, chodników, ulic. Że z naszego krajobrazu znikną wreszcie dzikie wysypiska śmieci, które w tej chwili stanowią wielki problem dla środowiska naturalnego w naszej gminie. Przed rozwiązaniem tego problemu nie uciekniemy, a im szybciej połączymy siły w zwalczaniu tych negatywnych zjawisk, tym prędzej cieszyć się będziemy pięknem naszej przyrody.

LiW

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola