23.03.2013 r.


"Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia".

Już wkrótce ukaże się kolejna publikacja Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Będzie ona dostępna dla wszystkich pod koniec kwietnia 2013 roku. Album utrwalający na starych fotografiach miejsca, ludzi i wydarzenia, wydany będzie w atrakcyjnej formie. Oprawa twarda, format A4, papier kredowy. Stare fotografie wykonane w kolorze sepii. Zdjęcia wzbogacone zostały komentarzami historycznymi tworzącymi tło do danej fotografii. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 500 sztuk.

W zamyśle inicjatorów i autorów publikacja "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia." promować będzie ziemię koniecpolską ukazując jej przeszłość - miejsca, ludzi i wydarzenia, których już nie ma, a które stanowią naszą wspólną historię. Pokaże, że jest to region atrakcyjny turystycznie z dużą tradycją historyczną.

Album składał się będzie z trzech części: miejsca, ludzie, wydarzenia. Najstarsze z prezentowanych zdjęć pochodzi z roku 1875 najnowsze z lat 70. XX wieku.

Fotografie zamieszczone w części zatytułowanej "Miejsca" (część I) pozwolą na odbycie wycieczki, której pierwszy etap stanowi kaplica cmentarna przy ulicy Mickiewicza, a ostatni zabudowania Szkoły Podstawowej nr 2. Na trasie wędrówki zobaczymy m.in. młyny, walcownię miedzi, bożnicę żydowską, gospodarstwo hr. Potockiego, dawne zabudowania folwarczne.

W części poświęconej mieszkańcom Koniecpola "Ludzie" (część II) zamieszczono zdjęcia klas szkolnych, drużyn strażackich, ludzi z otoczenia hr. Potockiego i mieszkańców zajmujących się codziennymi czynnościami.

"Wydarzenia" (część III) utrwalone na prezentowanych fotografiach dotyczą zarówno uroczystości oficjalnych, gromadzących władze i mieszkańców miasta (poświęcenie Sztandaru Cechowego, otwarcie Domu Ludowego), jak i wydarzeń codziennych, jednorazowych lub powtarzających się cyklicznie (pożar stodół i dzwonnicy kościelnej, cotygodniowe targi, odpust, powódź). Wszystkie fotografie opatrzone zostaną komentarzem historycznym.

Wydanie książki będzie możliwe dzięki finansowanemu przez Unię Europejską Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanemu przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Lokalna Grupa Działania "LGD - Region Włoszczowski" zaakceptowała do realizacji projekt Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola zatytułowany "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia." - zrealizowanie albumu fotograficznego promocyjno - historycznego, ukazującego miasto i gminę Koniecpol jako miejsca z tradycją, atrakcyjnego dla turystów.

Całkowity koszt publikacji wynosi 14.361,81 zł. Wkład własny (praca twórcza członków TPK) wyceniona została na kwotę 2.859,31 zł. Dofinansowanie wynosi 11.489,45 zł.

Składamy serdeczne podziękowania dla osób, które udostępniły nam swoje fotografie i udzieliły zgody na ich publikację. Dzięki nim fragment naszej wspólnej historii zostanie ocalony od zapomnienia, ponieważ taki był cel niniejszej publikacji.

Dziękujemy również tym wszystkim, którzy pomagali autorom w tworzeniu komentarzy historycznych. Udzielali informacji, przekazywali wspomnienia oraz uwagi na etapie pracy nad tekstem. Jednocześnie mamy świadomość, że stworzone przez nas opisy, ze względu na ulotny charakter pamięci i upływający czas mogą być niedoskonałe. Z tego względu prosimy o wyrozumiałość.

Agnieszka Sobalak