03.10.2007 r.

T o  j u ż  20  l a t...

W bieżącym roku przypada 20 rocznica powołania Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, które skupia ludzi związanych rodowodem i nieskrywanym poczuciem przywiązania do miasta i regionu, jest zapleczem działań na rzecz tego miasta. Łączy ono autorytety ludzi zajmujących się działalnością naukową, intelektualistów i pasjonatów społecznej działalności.

22 września odbyliśmy Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, w którym uczestniczyli członkowie, zaproszeni goście i sympatycy Towarzystwa.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani poseł Halina Rospondek oraz v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Pan Janusz Stypka.

Pani Danuta Zawadzka, Pani Halina Rospondek, Pan Janusz Stypka

W pierwszej części Walnego Zgromadzenia bez udziału gości zatwierdzono statut Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, wysłuchano informacji o stanie finansów Towarzystwa oraz omówiono sprawy organizacyjne.

W drugiej części Walnego Zgromadzenia wysłuchano referatu: Pana Stefana Sygita dotyczącego działalności Towarzystwa w mijającym dwudziestoleciu, odczytała go Pani Agnieszka Wójcik. Referat analizujący obecną działalność Towarzystwa, jak i plany na przyszłość przedstawiła Pani Danuta Zawadzka - Prezes TPK.

Miłym akcentem było złożenie podziękowań długoletnim członkom za ich pracę w Towarzystwie postaci listów gratulacyjnych, które Pani Prezes wręczyła następującym osobom:

 • Pan Stefan Sygit
 • Pan Józef Kałuża
 • Pan Czesław Robak
 • Pan Jerzy Tatarek
 • Pan Zenon Sobalak
 • Pani Janina Kościańska
 • Pan Aleksander Warzecha
 • Pan Leszek Skórkowski
 • Pan Henryk Kasiura
 • Pan Stanisław Bieńkowski

Doceniając pracę naukową i wysiłek z nią związany na uroczystość Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola Zaproszono osoby, które w bieżącym roku zdobyły tytuł naukowy doktora, a są tak, jak w przypadku Pani Edyty Bukowskiej nie tylko sympatykami ale i osobami tworzącymi nową rzeczywistość. Pani Edyta Bukowska i Pan Marcin Mączyński uhonorowani zostali pięknymi książkami i różami. Zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy inwestują w siebie.

Panie E.Bukowska, D. Zawadzka, U.Warzecha Panie E.Bukowska, D. Zawadzka, U.Warzecha
Panie E.Bukowska, D.Zawadzka, Pan M.Mczyński Profesor Zdzisław Haś gratuluje doktorantom

Zabierając głos Pani poseł Halina Rospondek dziękowała za zaproszenie podkreślając ważność działalności lokalnej Samorządu, a także różnego rodzaju Towarzystw na rzecz swojego środowiska, na tworzenie klimatu w zmieniającej się rzeczywistości. Zadeklarowała chęć współpracy z Towarzystwem.

Pan v-ce Burmistrz Janusz Stypka przekazał list gratulacyjny z okazji 20-lecia Towarzystwa podkreślając zaangażowanie członków TPK w pracę kulturalno-oświatową, społeczno-środowiskową na rzecz miasta.

W imieniu Zarządu TPK, uważając, że ocena naszych działań w realizacji zadań statutowych jest następstwem zafunkcjonowania całego szeregu osób znających wartość pracy społecznej, chcielibyśmy część tak pięknie zapisanych w kronice i przekazywanych nam dowodów uznania przenieść na osoby bez których działalność Towarzystwa byłaby o wiele uboższa.

Dziękujemy:

 • Pani Urszuli Warzechowej
 • Panu Leszkowi Skórkowskiemu
 • Panu Jerzemu Zakrzewskiemu
 • Panu Andrzejowi Zawadzkiemu

- to członkowie Towarzystwa.

A oto nasi sympatycy, których wkład pracy w tworzenie nowej jakości wartości artystycznych jest nieoceniony.

Dziękujemy Paniom:

 • Bożenie Stypce
 • Edycie Bukowskiej
 • Zuzannie Nigot
 • Annie Klimczyk
 • Urszuli Nowak
 • Małgorzacie Fornal.

Prezes TPK dziękując za udział w Walnym Zgromadzeniu zaprosiła uczestników na wspólną kolację przy dźwiękach harmonii.

Danuta Zawadzka