23.02.2011 r.

Szanowni Państwo


Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola przygotowuje do druku II tom „Biblioteki Koniecpolskiej” pt. „Koniecpol. Szkice z dziejów miasta.” Publikacja w zamierzeniu autorów służyć ma nie tylko pogłębieniu stanu wiedzy na temat przeszłości miasta, ale także przyczynić się do popularyzacji dziejów i współczesności Koniecpola w skali całego kraju. W „Szkicach” zamierzamy zaprezentować syntetyczne opracowania odnoszące się do historii i aktualnych problemów miasta: historii rodów Koniecpolskich i Potockich, życia religijnego parafii chrząstowskiej i koniecpolskiej, spraw gospodarczych od czasów powstania Koniecpola, historii oświaty, zabytkowych obiektów kultury materialnej i in.

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola jest organizacją „non profit”, niemającą dochodów finansowych, opierającą swoją działalność wyłącznie na pracy społecznej i symbolicznych składkach członkowskich.

Publikacja powstała dzięki bezinteresowniej pracy autorów – członków TPK, koniecpolskich historyków i pasjonatów historii. Pragniemy wydać książkę w takiej liczbie egzemplarzy, aby dotarła ona do szerokich kręgów odbiorców. Koszty związane z drukiem „Szkiców” przekraczają jednak nasze możliwości finansowe, w związku z czym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą, kwotę wspierającą naszą inicjatywę, bo tylko dzięki ofiarności darczyńców możemy sfinansować rozpoczęte przedsięwzięcie.

Ewentualne darowizny prosimy przekazywać na konto: Bank Spółdzielczy w Koniecpolu nr 88 8276 0003 2000 0000 1964 0001 z dopiskiem „Koniecpol. Szkice z dziejów miasta.”


Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak