29.03.2009 r.

Spotkanie Zarządu TPK
z
Kołem Gospodyń Wiejskich w Łysinach

Jednym z punktów planu pracy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola jest współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z obszaru gminy. Dlatego też 25 marca 2009 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich z Łysin z Zarządem TPK. W spotkaniu uczestniczyły Agnieszka Sobalak - Prezes Zarządu, Teresa Kołodziejska - Zastępca oraz Danuta Zawadzka i Urszula Warzecha - Członkowie Zarządu. Organizatorem spotkania ze strony KGW była Pani Wanda Nowak. Dzięki życzliwości Pani dyrektor Alfredy Szymaczek spotkanie odbyło się na terenie szkoły.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach

W miłej atmosferze przy herbacie i ciasteczkach dyskutowano o problemach kobiet na wsi oraz o możliwości pozyskania pieniędzy na aktywną działalność na terenie Łysin z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Paniom bardzo spodobał się pomysł dalszej współpracy z TPK.

Szkoła podstawowa i kościół to miejsca gdzie koncentruje się obecnie na terenie Łysin życie towarzysko - kulturalno - religijne. Brak dojazdu do Koniecpola (jedynie dowóz szkolny) powoduje, że mieszkańcy Łysin nie posiadający własnego transportu skazani są na ciągłe przebywanie na wsi, na której nic się nie dzieje. Ogromną trudnością jest dostęp do lekarza czy nawet zrobienie większych zakupów.

Jeszcze kilka lat temu na terenie Łysin działało prężne Koło Gospodyń Wiejskich. Panie spotykały się towarzysko, śpiewały ludowe przyśpiewki, organizowały dożynki. Życie na wsi tętniło. Dzisiaj młodzi nie mają ochoty na spotkania towarzyskie, wolą zamknąć się w domu i oglądać telewizję. Wieś pogrążona jest w marazmie i ogólnym zniechęceniu. Jedynie najstarsze członkinie KGW spotykają się przy okazji dnia kobiet i wspominają dawne, dobre czasy.

Dlatego też pomysł "poruszenia" wsi tak bardzo spodobał się Paniom, które stwierdziły, "że wszystko jedno co będzie, byleby się coś działo".

Podczas rozmowy o dawnych zwyczajach na wsi pani dyrektor zaproponowała obejrzenie izby regionalnej, którą urządziła wraz ze swoimi nauczycielami w szkole. Okazało się, że udało im się zgromadzić wspaniałą kolekcję eksponatów, sprzętów używanych jeszcze tak niedawno w każdym gospodarstwie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach
Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach
Koło Gospodyń Wiejskich w Łysinach

Agnieszka Sobalak