Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego

"Mamo, tato - kochaj"

18 maja 2007r.o w godzinach dopołudniowych w Przedszkolu Nr 1 w Koniecpolu odbyła się niecodzienna uroczystość. Było to rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Patronami naszymi byli również: Miesięcznik "Bliżej Przedszkola", Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola i Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Częstochowie.

Celem naszego konkursu było:

Na konkurs wpłynęły 242 prace z 89 placówek oświatowo- wychowawczych z terenu całego kraju. Wszystkie nadesłane prace były piękne, kolorowe, wykonane różnymi technikami plastycznymi. Na wszystkich były uśmiechnięte, zadowolone dzieci wraz z rodzicami, czerwone serduszka symbolizujące miłość oraz szczęśliwe, kochające się rodziny.

Jury w składzie: Pani Dyrektor- Barbara Kurzelewska, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy - Pani Zofia Nowak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - Pani Danuta Zawadzka, przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Edyta Młyńska, plastyczka - Pani Anna Złotnicka oraz nauczycielki- koordynatorki: Urszula Nowak i Anna Klimczyk, miała bardzo trudny wybór. Po długich obradach jury wybrało osiem prac, z których wyłoniono trzech laureatów oraz pięć wyróżnień. Decydującym kryterium było: samodzielność wykonania prac przez dzieci.

Laureatami ogólnopolskiego konkursu na temat " Mamo, tato - kochaj" zostali:

I miejsce - Małgorzata Gruszka

Miejskie Przedszkole Nr 80
42-881 Katowice,
ul. B. Chrobrego 39
Opiekun artystyczny: Ewa Kupietz

II miejsce - Dawid Kozioł

Przedszkole Nr 401
02- 784 Warszawa,
ul. Dembowskiego 9
Opiekun artystyczny: Dorota Fonfara

III miejsce - Weronika Laszczyk

Przedszkole Nr 1
95- 060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3- go Maja 1
Opiekun artystyczny: Dorota Ferens

Prace wyróżnione:

1. Asia Grzybek.

Niepubliczne Przedszkole.
65- 364 Zielona Góra, ul. Szczekocińska 113.
Opiekun artystyczny: Anna Fumarek

2. Natalia Tokarczyk.

Szkoła Podstawowa - Jadamwola.
34-699 Łukowica
Opiekun artystyczny: Stanisława Talar

3. Marta Kuczyńska.

Przedszkole Publiczne 77 " Wesołe Siódemki"
71- 699 Szczecin, ul. Hoża 8-10
Opiekun artystyczny: Katarzyna Malinowska

4. Natalia Zalewska.

Miejskie Przedszkole Nr 1.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kilińskiego 2
Opiekun artystyczny: Anna Dyśko

5. Julia Rojek.

Przedszkole Nr 1.
80- 547 Gdańsk, ul. Władysława IV 14
Opiekun artystyczny: Sylwia Pochmara, Maria Staniszewska.

Laureatom oraz dzieciom wyróżnionym gratulujemy, natomiast wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielkom pod kierunkiem których zostały wykonane prace serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że bliskie im są wartości takie jak; miłość, dobro, piękno, które dla nas również są priorytetowe w naszej pracy wychowawczo- dydaktycznej.

Ze wszystkich nadesłanych prac można odczytać jedno przesłanie, że dziecko, ze wszystkiego na świecie potrzebuje miłości rodziców. Jeśli chcemy by nasze dziecko wyrosło na szczęśliwego człowieka musimy je po prostu kochać. A kochać to znaczy dawać mu siebie, poświęcać czas i uwagę. Darzyć go czułością, akceptować takim jakie jest, interesować się wszystkim, co Go dotyczy oraz darzyć Go szacunkiem, bo dziecko - to także człowiek - tyle, że jeszcze mały.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu uświetnił występ przygotowany przez wychowawczynie oraz dzieci z grup 5-6 letnich. Dostarczył on zarówno dzieciom młodszym jak i przybyłym gościom wiele wzruszeń.

Prace laureatów i pozostałych uczestników konkursu będzie można oglądać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol.

Nagrody laureatom, wyróżnionym oraz podziękowania nauczycielkom wyślemy w najbliższym czasie pocztą.

Wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu konkursu czy to materialnie, czy życzliwym, dobrym słowem bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY.

Koordynatorki: Urszula Nowak, Anna Klimczyk