Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27 Mogiła

Koniecpol, 25.11.2006

Biała plama na cmentarzu w Koniecpolu

   Od najmłodszych lat zabierała mnie Mama (Anna Skórkowska) do porządkowania mogił Powstańców Styczniowych oraz mogiły żołnierzy i uchodźców września 1939 roku. Wielu ówczesnych aktywistów szykanowało nas z tego powodu, a niewygodna mogiła była często dewastowana.
   Mama moja była świadkiem pochówku poległych w 1939 roku i stale starała się o zachowanie ich nazwisk, jak również faktu ekshumacji po wojnie przez rodzinę jednego z nich - byłego policjanta Franciszka Krzysztofa.
   Dopiero po odwołaniu stanu wojennego udało się Jej oraz panu Tadeuszowi Mączyńskiemu doprowadzić do interwencji Instytutu Pamięci Narodowej i wówczas nasze lokalne władze zmuszone zostały do upamiętnienia tych miejsc.
   W celu sporządzenia dokumentacji USC w Koniecpolu udostępnił nam do wglądu księgę aktów zgonów z 1939 roku i wówczas z panem Mączyńskim uzupełniłem swoją wiedzę dotyczącą dokładniejszych danych poległych.

W księdze tej znalazłem informacje:

 1. Niezidentyfikowany żołnierz WP poległy na pogorzelisku (Rynek 10)
 2. Bronisław Majdzik żołnierz WP lat 23, zamieszkały Wola Jankowska Gmina Brzeźnica koło Radomska
 3. ? Fertacz - żołnierz WP - Brak danych
 4. Franciszek Krzysztof - żołnierz WP, policjant - starszy posterunkowy, p. pol. Z Częstochowy, lat 50, syn Franciszka i Anny.
 5. Bronisław Woźniak - lat 27, syn Wojciecha i Marii - Częstochowa
 6. Mikołaj Kowalski - lat 38, syn Wawrzyńca i Antoniny - Częstochowa
 7. Józef Wołoszyn - lat 31, syn Bolesława i Marii - Częstochowa
 8. Władysław Pająk - lat 39, syn Władysława i Marii, urodzony w Radomiu, zamieszkały Panki podoficer WP
 9. Teodor Muszyński - lat 37, syn Ignacego i Zofii - Częstochowa-Raków
 10. Aleksander Szwarlik -lat 42, syn Franciszka i Marii - Częstochowa
 11. Mieczysław Czerw - lat 32, syn Tadeusza i Apolonii - stolarz z Częstochowy.

   Mogiłę z 1939 roku przykryto płytą zaopatrując ją w tablicę z ogólnym opisem, lecz na wyszczególnienie nazwisk zabrakło pieniędzy.

   Obramowano dwie mogiły Powstańców Styczniowych, jednak nie obramowano mogiły powstańca styczniowego - mieszkańca Koniecpola, pana Sikorskiego (imię jego znajduje się w opisie walki na ulicy Fabrycznej obecnie Partyzantów, ale ja go nie pamiętam). Po śmierci Tadeusza Mączyńskiego jak i mojej Mamy, nowi opiekunowie nakryli płytami obie mogiły powstańców, znowu zapominając o trzeciej. Również na mogile poległych w 1939r. zamontowano dodatkową tablice, ale treść jej jest częściowo niezgodna z prawdą. Umieszczono na niej nazwisko Czesława Głąba, człowieka który nigdy nie występował w historii Koniecpola. Prawidłowo podano tylko nazwisko pana Fertacza (według relacji mojej mamy jego imię i dalsze dane były nieczytelne w dokumentach znalezionych przy zwłokach). Pozostałych poległych całkowicie pominięto, choć ich dane osobowe były i są znane.

   Mieszkańcy Koniecpola polegli we wrześniu 1939r na naszym terenie zostali pochowani w indywidualnych mogiłach.
W następnych latach rodzina pana Majdzika prywatnie upamiętniła miejsce pochówku swego bliskiego kolejną, marmurową tablicą. Obecnie na mogile znajdują się trzy różne opisy, które w sumie nie oddają prawdy.


   Uważam że skończyły się już czasy dyktatorów naszej historii, a należną część poległym powinniśmy jak najszybciej przywrócić.

Proszę decydentów o zajęcie stanowiska w sprawie omawianych mogił i pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Leszek Skórkowski