Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27

Koniecpol, 18.06.2008 r.

Czy znasz swój kraj?

Pod takim hasłem odbył się w Przedszkolu Nr 1 w Koniecpolu dnia 12.06.2008 roku międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o Polsce. Do konkursu zostały wytypowane dzieci 6-letnie z obydwu przedszkoli.

Z Przedszkola Nr 2:

z grupy p. Beaty Lis i p. Magdaleny Jasińskiej.

Z Przedszkola Nr 1:

z grup p. Urszuli Nowak i p.Anny Klimczyk.

Pytania konkursowe dotyczyły nie tylko znajomości naszego kraju: godła, hymnu, barw narodowych, ciekawych miejsc i wielkich Polaków, ale także ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej. Celem naszego konkursu było pogłębienie wiedzy i integracja dzieci uczęszczających do koniecpolskich przedszkoli. Starszaki trafnie i szybko odpowiadały na zadawane pytania, sprawnie układały z puzzli mapę Europy, wskazywały i odczytywały z mapy nazwy państw, rozwiązywały krzyżówkę. Konkurs zakończył się remisem. Obydwie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki i kalendarze dla przedszkoli, a wszystkie dzieci drobne upominki ufundowane przez Przedszkole Nr 1 i sklep "Kaprys"

Przysłowia są mądrością narodów- "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał". Wychodząc z tego założenia staramy się od najmłodszych lat kształcić u dzieci patriotyzm, poczucie przynależności do narodu i wspólnoty europejskiej. Mamy nadzieję, że konkurs ten był nie tylko świetną zabawą ale i lekcją patriotyzmu.

U. Nowak, A. Klimczyk
Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu