Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola - Koniecpol Zamkowa 27 Mogiła

Koniecpol, 11.12.2007

Doktoraci

Aleksandra Jurzysta
zd. Zyzik
dr
Akademia Rolnicza w Lublinie

Urodziła się 31 października 1937 r. w Koniecpolu koło Częstochowy. W 1955 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Częstochowie. W latach 1955-1960 studiowała chemię na Wydziale Mat.Fiz.Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując stopień magistra chemii. W okresie 1960-1961 przebywała na stażu w przemyśle chemicznym w Skawinie koło Krakowa, a potem, w latach 1961-1964, pracowała jako asystent w Katedrze Chemii Ogólnej AR w Lublinie. W 1964 r. rozpoczęła pracę w IUNG (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa) w Puławach, w Pracowni Analiz Roślinnych. Pracowała tu początkowo na stanowisku inżyniera laboratoryjnego, w latach 1973-1978 asystenta, a od 1978 r. adiunkta. W 1978 r. na podstawie rozprawy dotyczącej występowania flawonoidów w liściach niektórych gatunków Nicotiana uzyskała stopień doktora nauk rolniczych. W okresie 1988-1995 była kierownikiem Działu Analiz Chemicznych.

Dr A Jurzysta, w okresie pracy w IUNG, zajmowała się analizami chemicznymi - rutynowymi i specjalistycznymi, najpierw chmielu i tytoniu, a później również innych roślin uprawnych. Wiele zainteresowania poświęciła wprowadzaniu nowych metod analitycznych, takich jak chromatografia cienkowarstwowa i gazowa, spektrometria bliskiej podczerwieni (NIRS), spektrometria plazmy indukowanej (ICP), metody enzymatyczne oznaczania frakcji i strawności włókna roślinnego. Jest autorką i współautorką 14 publikacji naukowych, również po angielsku. Była inicjatorką włączenia Działu Analiz Chemicznych IUNG do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych (POLLAB). Klub ten od 1993 r. posiada status członka - obserwatora Europejskiej Organizacji ds. Badań Laboratoryjnych (EUROLAB). Działu Analiz Chemicznych został przyjęty do tego Klubu w 19992 r. W latach 1994-1997, na szkoleniach w kraju i za granicą, zdobyła kwalifikacje eksperta w zakresie opracowywania i wdrażania systemów jakości, zgodnych z wymaganiami norm europejskich. W latach 1997-1999 była auditorem technicznym i kierownikiem projektu PHARE, mającego na celu dostosowanie laboratoriów Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych z całej Polski do wymagań Unii Europejskiej, na drodze procesu akredytacji. W 1989 r. otrzymała odznakę Zasłużony Pracownik Rolnictwa, a w 1998 r. odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Do zainteresowań pozazawodowych dr A. Jurzysta należy przede wszystkim turystyka; od 1980 r. jest przewodniczką na terenie Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Janowca i regionu, posiadającą uprawnienia do udzielania objaśnień w języku angielskim.

Z dniem 1 stycznia 1998 r. przeszła na emeryturę.

CURRICULUM VITAE

Aleksandra (Zyzik) Jurzysta, urodziła się 31.10.1937 w Koniecpolu Starym (podkreśla, że jest Olą z Koniecpola) koło Częstochowy.

Mężatka, dwaj synowie - Sławomir (ur. w 1966 r.) i Grzegorz (ur. w 1980 r.), mąż Marian, profesor w Zakładzie Biochemii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Dwie wnuczki, Karolina urodzona w 1996 i Barbara urodzona w 1999.

WYKSZTAŁCENIE

1945-1951 - szkoła podstawowa, do klasy IV-ej w Koniecpolu Starym, a od V-ej w Koniecpolu.

1951-1955 - prywatne Liceum Sióstr Nazaretanek w Częstochowie.

1955 - 1960 - Uniwersytet Jagielloński (założony w 1364 r.) w Krakowie, Wydział Mat. Fiz. Chem., dyplom Magistra Chemii.

1978 - Doktor, tytuł pracy doktorskiej: "Flavonoidy niektórych gatunków rodzaju Nicotiana".

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1960 - 1961 Staż w Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych w Skawinie koło Krakowa

1961 - 1964 Asystent w katedrze Chemii Ogólnej Akademii Rolniczej w Lublinie

1964 - 1997 Inżynier laboratoryjny, asystent, adiunkt, kierownik Laboratorium Analiz Roślinnych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Od 1992 zdobywała kwalifikacje eksperta w akredytacji laboratoriów co stało się jedną z jej pasji.

Od 1998 na emeryturze, co oznacza pełną dyspozycyjność w oprowadzaniu wycieczek w języku polskim, a głównie w angielskim (uprawnienia po państwowym egzaminie) w regionie Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów.

W Instytucie puławskim (najstarszym instytucie rolniczym w tej części Europy, założonym w 1862 r.) pracowała 34 lata, czyli prawie całe swoje życie zawodowe.

HOBBY

Turystyka
Psychoanaliza i porozumienie z ludźmi
Zdrowa żywność i zapobieganie chorobom przez odpowiednie odżywianie

Znajomość języków obcych: Skala 1 (najniższa) do 5 (najwyższa)
Język Czytanie (rozumienie tekstu czytanego) Rozmowa Pisanie
Angielski 5 4 4
Francuzki 4 3 3
Rosyjski 3 2 2
Niemiecki 3 1 2

W latach 1997-1999 była auditorem technicznym i kierownikiem projektu PHARE, mającego na celu dostosowanie laboratoriów Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych z całej Polski do wymagań Unii Europejskiej, na drodze procesu akredytacji.

Tak to wspomina:

To było wielkie wyzwanie. Na szczęście wtedy nie wiedziałam na co się porywam i dzięki temu dokonałam tego dzieła. Gdybym wiedziała, przeraziłabym się i zrezygnowała. Przede wszystkim to tony sprawozdań po polsku i angielsku, niezliczona ilość pism do Ministerstwa Rolnictwa i do 18 Stacji Chemiczno-Rolniczych w całej Polsce oraz do akredytowanego laboratorium w Berlinie. Mnóstwo podróży do Stacji i do Berlina. No i oczywiście drobiazgowe rozliczenia każdej czynności co do centa według planu.
To mi przypomina moją ulubioną definicję wynalazku. Wszyscy mądrzy wiedzieli, że to jest niemożliwe i nie zabierali się do tego. Jeden niedouczony nie wiedział, wziął się i zrobił.

- foto Leszek Skórkowski

CURRICULUM VITAE do projektu PHARE:

1. Family name: JURZYSTA
2. First names: Aleksandra Ludwika
3. Date of birth: 31.10.1937 r.
4. Nationality: Polish
5. Civil Status: married
6. Education:

Institution Jagiellon University, Krakow Agricultural University in Lublin
Date: from (month/year): to (month/year) October/1955 - June/1960 1975 - 1978
Degree(s) or Diploma (s) obtained: Master of science in chemistry Ph. D.

7. Language skills: (Mark 1 (lowest) to 5 (highest) for competence)

Language Reading Speaking Writing
English 5 4 4
French 4 3 3
Russian 3 2 2
German 3 1 2

8. Membership of professional bodies: POLLAB which is a member of EUROLAB
9. Other skills: computer operation, internet E-mail: ajurzyst@iung.pulawy.pl
10. Position: Now retired but when the project started in 1997 - research worker, adiunct, quality manager in Main Laboratory of Chemical Analysis in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Pulawy
11. Years within the institute: 34 years
12. Key qualifications: (Relevant to the programme)

Nr Name of course Organising institution Date
1 "Evaluation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis" EURACHEM - Austria 05. - 06.September 1994
2 "Implementation and documentation of quality system in testing laboratories" OMEX 27.11.- 02.12.1994
3 "Training on quality assurance and quality control in laboratories involved in the national environmental monitoring system (PHARE Project: EC/EPP/91/II.2/1,2 IWACO B.V. the Netherlands OBJW "ZETOM" Warszawa 3 weeks - 110 hours VI - X 1995
4 "Quality in free market economy" qualified candidate for PCBC auditor Nr 2827 French AFNOR Certificate PCBC AFNOR 19.02. - 29.02.1996
5 " Lead auditor" DA/B1-24/96 PCBC, BSI 05.08. - 10.08.1996
6 "Training for technical auditors evaluating testing laboratories according to the requirements of DAP (Germany) and COFRAC Certificate PCBC and DAP PCBC, DAP 17.02. - 21.02.1997

13. Specific Eastern Countries experience:

Country Date: from (month/year) to (month/year)
Yugoslavia - University of Sarayevo April 1978

14. Professional Experience Record:

From To September/1960 December/1961 December/1961 August/1964 September/1964
Location Skawina near Krakow Lublin Pulawy
Company Food Production Factory Agricultural University Institute of Soil Science and Plant Cultivation
Position Laboratory technician Assistant in Chemistry Department Laboratory engineer, assistant, adjunct, manager of Plant Analysis Laboratory, now Logistic Centre for Accreditation of Agrochemical Laboratories, quality manager in Main Laboratory of Chemical Analyses in the Institute
Description Standardisation course and working up a standard for a soup production. Course for scientific and technical documentation Training experiments in chemistry for the students of Agriculture and Veterinary. Research on plant protein and carotenoids. Implementation of new analytical and instrumental methods, as gas chromatography, Near InfraRed Spectrometry (NIRS), Inductively Coupled Plasma Spectrometry (ICP). Accreditation & certification became my passion from 1992.

15. Others:

Jerzy Zakrzewski