17.06.2013 r.


"Radosny plac zabaw na Osiedlu"
otwarty

Z tygodniowym opóźnieniem (ze względu na warunki atmosferyczne), nowy plac zabaw został otwarty 8 czerwca 2013 roku. Tym razem pogoda dopisała prawie do końca uroczystości, choć na niebie wciąż kłębiły się czarne chmury.

Punktualnie o godzinie 15.00 Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola Agnieszka Sobalak powitała zgromadzonych licznie małych i dorosłych mieszkańców Koniecpola. Poniżej drukujemy pełny tekst Jej wystąpienia:

"Drogie dzieci, droga młodzieży.

Witam Was serdecznie w dniu Waszego święta - Dniu Dziecka. Na samym początku chciałabym w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola złożyć Wam życzenia.

Życzę wszystkim dzieciom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej.

Tyle spokoju ile potrzebujecie, tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, tyle szczęścia, abyście nie oszaleli z nadmiaru i tyle smutku, aby równowaga zachowała się po wsze czasy, zaś miłości życzę Wam ponad wszystko.

Witam także wszystkich dorosłych, którzy przybyli na otwarcie "Radosnego placu zabaw na Osiedlu".

Witam serdecznie ludzi dobrego serca, bez których wsparcia finansowego i rzeczowego ten plac zabaw byłby uboższy.

Serdecznie witam wszystkich, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem i pracą fizyczną do powstania tego obiektu.

Witam wszystkich rodziców, dziadków, mieszkańców naszej miejscowości, którzy przybyli na naszą uroczystość.

Drodzy Państwo realizacja projektu "Radosny plac zabaw na Osiedlu - Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom", który dziś finalizujemy, trwała cały rok. W maju 2012 roku złożony został przez TPK wniosek projektowy do Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wniosek został przygotowany przeze mnie oraz panią Edytę Bukowską. W ramach projektu zaplanowałyśmy 6 urządzeń rekreacyjnych dla dzieci za kwotę 24 848,46zł. Całkowity koszt operacji opiewa na sumę 31 046,83zł. Wkład własny Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola to 6 198,37zł.

Na pewno pamiętacie Państwo, jak wyglądał ten teren jeszcze rok temu. Cały porośnięty był krzakami, leżało tu mnóstwo butelek po różnych alkoholach i było to miejsce spotkań pewnej grupy mieszkańców.

Dzisiaj jest to miejsce przyjazne dla dzieci. Miejsce, w którym mogą one miło spędzać czas.

Te wszystkie działania nie powiodłyby się, gdyby nie ludzie i instytucje, którzy nam pomagali:

- Urząd Miasta i Gminy Koniecpol użyczył Towarzystwu Przyjaciół Koniecpola teren, na którym się znajdujemy do 16 maja 2018 roku. Ponadto wyciął krzaki, wyciągnął korzenie, usunął betonowe ogrodzenie, wykorytował ten teren i zakupił na plac zabaw 30 ton piachu.

- Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola w ramach czynu społecznego wysprzątali, zniwelowali oraz upiększyli ten teren. Zasadzili iglaki, zamontowali obudowę do piaskownicy, rozrzucili piasek na całym obszarze placu zabaw (80 ton), wykonali ławeczki oraz ogrodzenie. W pracach tych uczestniczyli:

Aby wszystkie dzieci mogły się cieszyć z placu zabaw potrzebna jest pomoc wszystkich Państwa. Wszyscy musimy dbać o ten obiekt, szanować go i zwracać uwagę tym wszystkim, którzy nie stosują się do zasad tu obowiązujących.

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa, instytucjom i osobom niezrzeszonym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego obiektu.

W ramach wdzięczności chcielibyśmy wręczyć osobom, które najbardziej nam pomagały podziękowania i medale społecznika, do których dołączamy publikacje TPK. Serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy

 1. Artura Bartyzela,
 2. Łukasza Mrugałę,
 3. Konrada Mrugałę,
 4. Bartłomieja Sobczaka,
 5. Andrzeja Sobalaka,
 6. Jacka Rała,
 7. Joanne Margasińską,
 8. Agatę Piątkiewicz,
 9. Marka Kaczmarzyka,
 10. Jerzego Kościańskiego.

Mamy także podziękowania dla naszych darczyńców za okazaną nam pomoc. Zapraszamy

 1. Burmistrza Józefa Kałużę - UMiG Koniecpol,
 2. Zastępcę Burmistrza Janusza Stypkę - UMiG Koniecpol,
 3. Jana Skrzyniarza - Nadleśnictwo Koniecpol,
 4. Halinę Dudek - Bank Sółdzielczy,
 5. Pawła Pośpiecha - PAD BUD,
 6. Grzegorza Karonia - DREW PAK,
 7. Pawła Ptaka - HEBAN,
 8. Pawła Kurzelewskiego - TOKMAN,
 9. Wiesława Hanyża i Marka Nowakowskiego - Remko - Pol Koniecpol,
 10. Agnieszkę Tabor - Pizzeria Mati,
 11. Michała Czarneckiego - Restauracja Marion,
 12. LGD Region Włoszczowski/
 13. Edytę Bukowską.

Szanowni Państwo czas na otwarcie placu zabaw. Zapraszam do przecięcia wstęgi Zarząd TPK, panią Edytę Bukowską, Polę Margasińską wraz z mamą Joanną oraz pana Bartłomieja Sobczaka.

Plac zabaw oddajemy do Państwa użytku. Dzieciom życzymy udanej zabawy i aby ten obiekt kojarzył się Wam tylko z miłymi wspomnieniami.

Zapraszamy Państwa na występy artystyczne najmłodszych. Wystąpią dzieci z Przedszkola nr 1 i nr 2 oraz dzieci z Zespołu Szkół nr 2.

Jednocześnie zapraszamy na piknik rodzinny oraz do wspólnych gier i zabaw rodziców i dzieci. Życzymy udanej zabawy."

Kolejnym mówcą był Burmistrz Józef Kałuża, który podziękował członkom TPK za wykonanie wszystkich prac i poinformował o podpisaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowy na wykonanie parku linowego, będącego przedłużeniem placu zabaw. Zastępca Burmistrza Janusz Stypka pogratulował realizacji kolejnego "małego projektu", dzięki któremu udało się zmobilizować mieszkańców do wspólnej pracy.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości bardzo pięknie zaprezentowały się dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w tańcach (hiszpańskich, twiście, kowbojskim itp.), piosenkach i recytacjach.

Kolejny punkt programu stanowiły gry sportowe, które organizował i prowadził p. Jacek Rał. Wszystkie dzieci obecne na uroczystości otrzymały drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Wielką popularnością wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy i rąk kolorowymi farbami.

Wesołą zabawę niestety przerwały odgłosy nadciągającej burzy. Nie pozwoliło to nam skorzystać z możliwości usmażenia kiełbasek na grillu. Mimo to imprezę należy zaliczyć do udanych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali. Dziękujemy p. Jerzemu Rajewskiemu oraz p. Adamowi Skrzypczykowi za bezinteresowną pomoc.

Wiesława Wieczorek - Sekretarz TPK
Zdjęcia - Lena Sobalak