27.03.2011 r.

D a l i    n a    O r l i k i

Prawie 10 mln zł rozdzielili miedzy samorządy radni sejmiku śląskiego.
Pieniądze pójdą na kolejne Orliki.

W tym roku finansową pomoc przy budowie kompleksów sportowych Orlik 2012 przyznano 30 samorządom województwa. Są w nim gminy i powiaty z naszego subregionu. Nowe Orliki mają powstać m.in. w gminach Miedźno, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Żarki, Blachownia, Ciasna, Boronów, Niegowa, Myszków. W tym roku dofinansowanie otrzymały samorządy, które do tej pory nie miały orlików na swoim terenie, oraz takie, w których roczny dochód budżetu jest mniejszy niż tysiąc złotych na mieszkańca.

ds
14.03.2011

Źródło:
http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,88454,9253088,Dali_na_Orliki.html