04.09.2014 r.


Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

Po raz pierwszy w Gminie Koniecpol jest organizowana ogólnopolska akcja SZLACHETNA PACZKA.

PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy - bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, a łączna liczba zaangażowanych w projekt - wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie - sięga prawie 700 tys.

SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera rekrutację wolontariuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Aplikuj jeśli:

Zadania wolontariusza:

Co możesz zyskać:

Gotowy do służby? Zgłoś się na www.superw.pl lub do Lidera Rejonu - Agnieszki Sobalak.

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2014.

Agnieszka Sobalak -
Lider Rejonu Gmina Koniecpol