Przedstawiamy Państwu postulaty przedłożone, podczas Dni Koniecpola, przez młodzież koniecpolską Panu Burzmistrzowi.
Liczymy na pozytywny odzew.