05.03.2007 r.

Pilica kusi nie od dziś.

Pilica jest najdłuższym lewym dopływem Wisły. Swój początek bierze niedaleko miasteczka Pilica na wysokości 350m. n.p.m.. Po przepłynięciu 342 km wpada do Wisły na wysokości 96m. n.p.m niedaleko wsi Mniszew. Rzeka meandruje wśród skał, piasków, bagien, rozległych łąk i lasów Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, Wyżyny Małopolskiej i Niziny Mazowieckiej. Jej wody zasila Lubiąża, Wolburka, Czarna Włoszczowska, Drzewiczka. Płynie przez kilkanaście miast: Pilicę, Szczekociny, Koniecpol, Przedbórz, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Spałę, Inowłódź, Nowe Miasto na Pilicą, Żarnowiec, Białobrzegi, Warkę i wiele wsi. Koryto Pilicy urozmaicają liczne wyspy, zakola i odnogi co sprawia, że jest niezmiernie interesującą rzeką Budzi zainteresowanie kajakarzy od dawna. Za przykład niech nam posłuży wyprawa państwa Kowalewskich, którzy spuścili na wodę Pilicy swój kajak Flis w okolicy Koniecpolu, przed wojną. Oczywiście zaczęło się z przygodami, ale lepiej oddajmy głos członkom wyprawy:

Myślę, że dowód był wystarczający, aby zainteresować bardziej przedsiębiorczych wyprawą kajakową. Tyle przygód może spotkać nas na szlaku. Pilica zaprasza.
Pomyśleć, że tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności (bałaganowi na kolei) państwo Kowalewscy mieli okazję zwiedzić Koniecpol i okolice, a my zapoznać się z opisem ich wrażeń.

Jerzy Zakrzewski

Warto odwiedzić:

http://www.wuja.republika.pl/pilica.html
http://www.powiat-tomaszowski.pl/atrakcje.htm