21.09.2011 r.

Plan działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
wrzesień 2011 - luty 2012 rok.


 1. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi:
  - spotkanie z panią Ewą Grychowską – mieszkanką nieistniejącego modrzewiowego dworku z XVIII wieku w Chrząstowie;
  - spotkanie z panem profesorem Zdzisławem Hasiem.
 2. Zorganizowanie konkursu historycznego z okazji wyzwolenia Koniecpola pt. „Czy znasz historię Koniecpola”.
 3. Organizacja Walnego Zebrania TPK – zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium Zarządowi.
 4. Organizacja wycieczki do Krajów Beneluksu (Amsterdam, Bruksela, Luksemburg).
 5. Zorganizowanie imprez integracyjnych dla członków TPK – ogniska i kuligu.
 6. Organizacja spotkania wigilijnego dla członków TPK.
 7. Udział członków Zarządu TPK w uroczystościach państwowych i lokalnych organizowanych na terenie Koniecpola.
 8. Dalsze tworzenie biblioteki koniecpolskiej - gromadzenie prac magisterskich, licencjackich i innych publikacji poświęconych Koniecpolowi.
 9. Opracowanie bibliografii opracowań dotyczących Koniecpola.
 10. Kontynuowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym oraz z samorządem powiatowym, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy - podejmowanie wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol.
 11. Aktualizacja strony internetowej TPK oraz informowanie Gazety Koniecpolskiej o bieżącej działalności Towarzystwa.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu TPK w dniu 6 września 2011 r.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak

====================================================================

15.04.2011 r.

Plan działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
marzec 2011 - sierpień 2011 rok.


 1. Wydrukowanie książki "Koniecpol. Szkice z dziejów miasta".
 2. Zorganizowanie konkursu historycznego z okazji Dni Koniecpola pt. "Czy znasz historię Koniecpola".
 3. Nawiązanie kontaktu z parafią rzymsko - katolicką w Brodach - miejscem pochówku hetmana Stanisława Koniecpolskiego.
 4. Zorganizowanie wycieczki do Kutnej Hory, Pragi i Strasburga.
 5. Spotkanie z dr Anną Odrzywolską - Kidawą na temat historii regionu.
 6. Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla członków TPK (spływ pontonem na trasie Lelów - Bogumiłek lub wycieczka rowerowa "Śladem miejsc historycznych Koniecpola i okolic").
 7. Udział członków Zarządu TPK w uroczystościach państwowych i lokalnych organizowanych na terenie Koniecpola.
 8. Dalsze tworzenie biblioteki koniecpolskiej - gromadzenie prac magisterskich, licencjackich i innych publikacji poświęconych Koniecpolowi.
 9. Opracowanie bibliografii opracowań dotyczących Koniecpola.
 10. Kontynuowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym oraz z samorządem powiatowym, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy - podejmowanie wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol.
 11. Aktualizacja strony internetowej TPK oraz informowanie Gazety Koniecpolskiej o bieżącej działalności Towarzystwa.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu TPK w dniu 25 marca 2011 r.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak

====================================================================

25.10.2010 r.

Plan działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
wrzesień 2010 - luty 2011 rok.

 1. Ognisko integracyjne dla członków i sympatyków TPK - wrzesień 2010 r.
 2. Wystawa prac plastycznych Szkoły Podstawowej w Starym Koniecpolu w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - listopad-grudzień 2010 r.
 3. Sesja historyczna pt. "Historia przemysłu na ziemiach Koniecpolskich". Cykl 4 wykładów dla młodzieży szkół Koniecpolskich i mieszkańców Koniecpola - listopad-grudzień 2010 r.
 4. W ramach Koniecpolskiej Akademii Historycznej wydanie książki "Koniecpol - szkice z dziejów miasta" sponsorowanej przez Burmistrza i Urząd M. i G. Koniecpol.
 5. Zbieranie materiałów dotyczących osób związanych z Koniecpolem, którzy polegli w czasie II wojny światowej - przez cały okres.
 6. Uzupełnienie koniecpolskiej listy katyńskiej i podjęcie starań o wmurowanie tabliczek imiennych oraz ziemi przywiezionej z Katynia na nowo powstałym pomniku katyńskim przy ulicy Armii Krajowej - przez cały okres.
 7. Organizacja Walnego Zebrania TPK:
 8. Dalsze gromadzenie biblioteczki Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - zbieranie materiałów historycznych, opracowań, dokumentów, prac, fotografii, relacji historycznych na temat historii Koniecpola w celu udostępnienia tych materiałów mieszkańcom naszego regionu oraz eksponatów do muzeum regionalnego - przez cały okres.
 9. Współpraca z Lelowskim Towarzystwem Historyczno - Kulturalnym im. Walerego Zwierkowskiego.
 10. Kontynuowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym oraz z samorządem powiatowym, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy - podejmowanie wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol - przez cały okres.
 11. Aktualizacja strony internetowej TPK oraz informowanie Gazety Koniecpolskiej o bieżącej działalności Towarzystwa - przez cały okres.

Plan zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków TPK w dniu 23 września 2010 r.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak

05.03.2010 r.

   Plan działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
marzec - sierpień 2010 rok.


 1. Organizacja konkursu na regionalną potrawę wielkanocną. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej. (marzec)
 2. Tradycyjne ozdoby wielkanocne - konkurs dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. (marzec)
 3. Zorganizowanie wycieczki do Lwowa. Zwiedzanie "małej podkowy", a w tym Podhorców i Brodów - posiadłości hetmana Stanisława Koniecpolskiego. (maj)
 4. W ramach Koniecpolskiej Akademii Historycznej wydanie książki "Koniecpol - szkice z dziejów miasta" sponsorowanej przez Burmistrza i Urząd M. i G. Koniecpol. (maj)
 5. Aktywny udział członków TPK w Dniach Koniecpola. (maj)
 6. Organizacja konkursu rysunkowego nt. "Najpiękniejszy zabytek mojego miasta" dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. (maj)
 7. Wystawa prac rysunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol. (czerwiec)
 8. Życzenia i słodycze dla dzieci naszego miasta i gminy z okazji Dnia Dziecka. (czerwiec)
 9. Ognisko integracyjne, powitanie nowych członków TPK. (czerwiec)
 10. Organizacja uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku. (sierpień)
 11. Dalsze gromadzenie biblioteczki Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - zbieranie materiałów historycznych, opracowań, dokumentów, prac, fotografii, relacji historycznych na temat historii Koniecpola w celu udostępnienia tych materiałów mieszkańcom naszego regionu oraz eksponatów do muzeum regionalnego. (przez cały okres)
 12. Kontynuowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym oraz z samorządem powiatowym, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy - podejmowanie wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol. (przez cały okres)
 13. Aktualizacja strony internetowej TPK oraz informowanie Gazety Koniecpolskiej o bieżącej działalności Towarzystwa. (przez cały okres)

Plan zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków TPK w dniu 25 lutego 2010 r.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak

10.11.2009 r.

Plan działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
wrzesień - luty 2009/2010 rok


 1. Zorganizowanie "otwartego spotkania przy ognisku" dla członków i sympatyków TPK.
 2. Wniosek do Rady Miasta o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Koniecpola dla siostry Haliny Łabonarskiej Noemi i księdza Czesława Bodziocha.
 3. Spotkanie z historykami koniecpolskimi na temat utworzenia Regionalnej Akademii Historycznej.
 4. Kontynuowanie współpracy z Instytutem Archeologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Organizacja konkursu fotograficznego pt. "Najpiękniejszy zakątek Koniecpola w obiektywie".
 6. Współpraca przy organizacji konkursu historycznego "Czy znasz historię Koniecpola".
 7. Szukanie możliwości pozyskania pieniędzy unijnych na rzecz promocji Koniecpola oraz na rzecz zadań mieszczących się w ramach statutu TPK.
 8. Podejmowanie dalszych starań mających na celu pozyskanie lokalu z przeznaczeniem na muzeum regionalne oraz pozyskiwanie eksponatów do tworzonego muzeum.
 9. Dalsze kontynuowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w szkołach gminy Koniecpol.
 10. Stworzenie biblioteczki Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - zbieranie materiałów historycznych, opracowań, dokumentów, prac, fotografii oraz relacji historycznych na temat historii Koniecpola w celu udostępnienia tych materiałów mieszkańcom naszego regionu.
 11. Zebranie wspomnień "naocznych świadków historii" czyli najstarszych mieszkańców Koniecpola celem ocalenia od zapomnienia wydarzeń z lokalnej historii.
 12. Kontynuowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym oraz z samorządem powiatowym, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy - podejmowanie wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol.
 13. Aktualizacja strony internetowej TPK oraz informowanie Gazety Koniecpolskiej o bieżącej działalności Towarzystwa.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu TPK
w dniu 16.09.2009 r.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak4.03.2009 r.

Plan działań Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

marzec - czerwiec 2009 rok 1. Szukanie możliwości pozyskania pieniędzy unijnych na rzecz promocji Koniecpola oraz na rzecz zadań mieszczących się w ramach statutu TPK.

 2. Podejmowanie dalszych starań mających na celu pozyskanie lokalu z przeznaczeniem na muzeum regionalne oraz pozyskiwanie eksponatów do tworzonego muzeum.

 3. Włączenie się Towarzystwa w organizację Dni Koniecpola.

 4. Dalsze kontynuowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w szkołach w Koniecpolu Starym i Rudnikach.

 5. Stworzenie biblioteczki Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola - zbieranie materiałów historycznych, opracowań, dokumentów, prac, fotografii oraz relacji historycznych na temat historii Koniecpola w celu udostępnienia tych materiałów mieszkańcom naszego regionu.

 6. Zebranie wspomnień "naocznych świadków historii" czyli najstarszych mieszkańców Koniecpola celem ocalenia od zapomnienia wydarzeń z lokalnej historii.

 7. Współorganizacja Gminnego Konkursu Plastycznego pt. "Wiosna w Koniecpolu".

 8. Kontynuowanie dalszej współpracy z samorządem lokalnym oraz z samorządem powiatowym, instytucjami publicznymi, szkołami, zakładami pracy - podejmowanie wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol.

 9. Aktualizacja strony internetowej TPK oraz informowanie Gazety Koniecpolskiej o bieżącej działalności Towarzystwa.

 10. Zorganizowanie "spotkania przy ognisku" dla członków i sympatyków TPK w celu wytyczenia dalszego planu działań Towarzystwa.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu TPK
w dniu 26.02.2009 r.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Agnieszka Sobalak

PLAN PRACY NA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

 1. Rozpoznawanie przez kontakty z władzami państwowymi i strukturami unijnymi możliwości pozyskiwani środków finansowych na relizację programów kreujących regiony i małe ojczyzny.


 2. Podejmowanie dalszych starań mających na celu pozyskanie lokalu z przeznaczeniem na muzeum regionalne.


 3. Podejmowanie próby współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich celem rozwijania idei regionalizmu, wyzwolenia aktywności lokalnej na rzecz ochrony dziecictwa regionalnego.


 4. Właczenie się TPK w organizację Dni Koniecpola, a także Dnia Dziecka.


 5. Przy współudziale Urzędu Miasta, OKSiR, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizacji "Caritas" patronowanie imprezie związanej z 145 rocznicą powstania sytczniowego - organizacja sesji, ewentualnie akademii, poprzedzonej widowiskiem historycznym.


 6. Przypomnienie społeczeństwu o Rocznicy trzechsetlecia bitwy koniecpolskiej w aspekcie prawdy historycznej pod hasłem " Zgoda buduje niezgoda rujnuje".


 7. Dalsze kontynuowanie spotkań z ciekawymi ludźmi - Koniecpol Stary, Rudniki.


 8. Wspomaganie wydawanego Biuletynu Samorządowego informacjami dotyczącej bieżacej działalności Towarzystwa.


 9. Organizacja Walnego Zebrania TPK:

 10. Upowszechnianie wspólnie z samorządem lokalnym nowatorskich koncepcji i metod aktywności zawodowej w dziedzinie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji form, ekspansji kulturowej.

Plan zatwierdzono
na posiedzeniu Zarzadu TPK
w dniu 18.12.2007r.

Plan Pracy Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

na I półrocze 2007 roku.

Styczeń 2007 r.

 1. Nawiązanie kontaktu z nowowybraną Radą Miasta i Gminy - omówienie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego.

 2. Zorganizowanie konkursu fotograficznego "Cudze chwalicie swego nie znacie", obejmującego swym zasięgiem także gminy ościenne.

 3. Zorganizowanie wystawy w Urzędzie Miasta i na tablicy w rynku Koniecpola - "Gimnazjum nr 1 i jego oddziaływanie na środowisko"

Luty 2007 r.

 1. Ogłoszenie konkursu rysunkowego "Kobieta na przestrzeni dziejów" obejmującego osiem szkół.

 2. Wyeksponowanie najlepszych prac konkursu rysunkowego na wystawie zorganizowanej w Urzędzie Miejskim, a także w Zespole Szkół im. płk. Z. Chmieleńskiego. Wręczenie nagród w dniu 8 marca na uroczystości organizowanej z okazji Dnia Kobiet.

 3. Wstępne nawiązanie kontaktu z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie. Określenie możliwości wyjazdu delegacji do miejscowości Brody, tam omówienie form bezpośredniej współpracy między Brodami a Koniecpolem.

Marzec 2007 r.

 1. Odbycie spotkania Zarządu Towarzystwa wspólnie z nauczycielami historii szkół funkcjonujących w mieście i gminie wraz z nauczycielami emerytami, celem omówienia możliwości wprowadzenia jednolitego programu wychowawczego uwzględniającego elementy kultury rycerskiej, etyki i systemu życia, zwyczajów.

 2. Zorganizowanie uroczystości historycznej poświęconej Hetmanowi Stanisławowi Koniecpolskiemu - "Co mu zawdzięczamy, co dalej robić mamy". Widowisko przygotuje Zespół Szkół nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego.

 3. Organizacja spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet - "Kobieta na przestrzeni dziejów". Program artystyczny przygotuje Zespół Szkół im płk Zygmunta Chmieleńskiego.

Kwiecień 2007 r.

 1. Organizacja wystawy w Urzędzie Miejskim poświęconej Janowi Pawłowi II popularyzatorowi miłości. Przeniesienie fragmentów do gabloty w rynku.

 2. Powołanie następujących zespołów tematycznie związanych z:

 3. Szukanie sponsorów do w/w celów i akcji.

Maj 2007 r.

 1. Włączanie się Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola w obchody Dni Koniecpola - organizacja turnieju rycerskiego. Janów, Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona.

 2. Przygotowanie wystawy "Ochrona środowiska moim i Twoim obowiązkiem". Umieszczenie jej w Urzędzie Miejskim oraz w gablocie w rynku Koniecpola.

 3. Spotkanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola z zespołem opracowującym imprezę na 20-lecie TPK.

Czerwiec 2007 r.

 1. Finał konkursu fotograficznego "Cudze chwalicie swego nie znacie". Zlot młodzieży i członków Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola. Nadanie imienia najstarszemu dębowi znajdującemu się na naszym terenie.

 2. Podsumowanie półrocznej działalności, określenie działań na II półrocze 2007 r.

Powyższy plan pracy zatwierdzony został na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola w dni 28 grudnia 2006r.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola
Danuta Zawadzka


Plan działania Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola

sierpień - grudzień 2006 r.

Sierpień 2006 r.

 1. Sprawy organizacyjne: uaktualnić stan członków Towarzystwa, przesłać listy informacyjne do członków honorowych. Odbyć spotkania zmierzające do ustalenia form współpracy z instytucjami i organizacjami, które pozwolą na rzetelne wykonywanie statutowych obowiązków TPK, przede wszystkim z Panem Burmistrzem, Panem Dyrektorem Domu Kultury, Panem Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych, Komendantem Policji.

 2. Odbyć spotkania z dyrektorami wszystkich szczebli szkół, przekazać pisemne życzenia nauczycielom i młodzieży. Listy winny stać się tematem rozmów i okre

 3. lenia form współpracy szkoła a TPK.

 4. Odbyć spotkania z przedstawicielami Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Szukanie możliwości pozyskania pieniędzy unijnych na rzecz promocji Koniecpola i regionu.

Wrzesień 2006 r.

 1. Zagospodarować tablice informacyjną znajdującą się w rynku - treści winny promować miasto i gminę Koniecpol. Jedna część tablicy przekazana będzie szkołom, instytucjom i zakładom pracy. Treść i szata graficzne zmieniane będą raz w miesiącu.

 2. Do 15 września uruchomimy stronę internetową Towarzystwa lub link.

 3. Do końca września ogłosimy konkurs rysunkowy w kl. III - IV "Moje miasto w 2010 roku".
  Najciekawsze prace znajdą się na wystawie zorganizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, a także w Domu Kultury.

Październik 2006 r.

Listopad 2006 r.

 1. Odbędziemy spotkania w utworzonych sekcjach:

  Wybierzemy szefów tych sekcji i opracujemy plan działania.

 2. Rozwiążemy problem napisu na zbiorowej mogile z roku 1939.

 3. W listopadzie zechcemy utworzyć sekcję młodzieżową, która sama określi kierunki działania.
  Mamy nadzieję, że będzie to sekcja historyczna.

Grudzień 2006 r.

 1. Prześlemy życzenia świąteczne i noworoczne członkom Towarzystwa zamieszkującym poza terenem Koniecpola.

 2. Zorganizujemy wieczorek towarzyski dla członków i sympatyków Towarzystwa.

 3. Opracujemy sprawozdanie z realizacji planu pracy za 2006 rok. Przygotujemy plan pracy na I półrocze 2007 roku,

 4. Dążyć będziemy do nawiązania kontaktu z Radą Miasta celem podejmowania wspólnych działań na rzecz miasta i gminy Koniecpol.