04.11.2010 r.

P O D Z I Ę K O W A N I E

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne oraz wychowankowie
Przedszkola Nr 2 w Koniecpolu
pragną wyrazić swoją wdzięczność i gorąco podziękować

Pani Ilonie Skiba
właścicielce firmy F.H.U - "LAS - MAT",
mamie naszego wychowanka Mateusza

za okazane zainteresowanie i zrozumienie potrzeb naszej placówki a przede wszystkim za wyjście z inicjatywą oraz osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz naszego przedszkola.

Dziękujemy za życzliwość i jednocześnie jesteśmy pełni uznania dla ludzi, którzy potrafią wspierać innych swoją pomocą . Pani Ilona znalazła osoby fizyczne oraz firmy, które wsparły finansowo naszą placówkę.

A oto lista darczyńców, którzy przekazali na rzecz naszej placówki w sumie 580 złotych, cebulki kwiatowe oraz płyty - gry komputerowe.

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy za hojność. Całą sumę pieniędzy przeznaczymy na zabawki dla naszych wychowanków.