20.11.2008 r.

20 listopada przypada
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka


Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka

"Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju."

Jan Paweł II

13 listopada Szkolny Klub Europejski "Europol" działający w Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu przygotował dla młodzieży z Ukrainy goszczącej w nasze szkole warsztaty na temat : Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Zajęcia rozpoczęły się od wzajemnego poznania się, a następnie młodzież obejrzała prezentację multimedialną , która przybliżyła uczniom historię powstania Konwencji Praw Dziecka. Następnie wspólnie omówiliśmy podstawowe prawa dziecka, które zapisane są w tej Konwencji.

W części warsztatowej uczniowie pracowali w siedmiu grupach. Ich zadanie polegało na narysowaniu wybranego prawa dziecka. Zespoły oczywiście były mieszane. Okazało się, że język nie stanowił żadnej bariery w porozumiewaniu się młodzieży. Po wylosowaniu kartki z prawem dziecka, uczniowie bardzo szybko przystąpili do pracy, której rezultaty w postaci plakatów można oglądać w szkole. Dodajmy, iż prace te są bardzo przydatną pomocą dydaktyczną przy realizacji tematu związanego z prawami dziecka.

Ponadto nasi goście obejrzeli także prezentację multimedialną pokazującą działalność naszego klubu, który działa już siedem lat.

Opiekun SKE "Europol"
dr Edyta Bukowska