11.06.2012 r.

Dostaliśmy pieniądze!

Nasze projekty zostały wybrane do sfinansowania spośród 260 projektów złożonych do LGD - Region Włoszczowski.

Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola złożyło dwa wnioski projektowe w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi., które otrzymały wymaganą ilość punktów i zostały przekazane do realizacji.

Pierwszy projekt pt. "Koniecpol w starej fotografii. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia. - zrealizowanie albumu fotograficznego promocyjno - historycznego, ukazującego miasto i gminę Koniecpol jako miejsce z tradycją, atrakcyjnego dla turystów." przygotowany został przez Prezesa Zarządu Agnieszkę Sobalak oraz Członków Zarządu Wiesławę Wieczorek i Andrzeja Sobalaka.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 14361,81 zł. Kwota dofinansowania - 11 502,50 zł.

Album fotograficzny, stanowić będzie trzeci tom "Biblioteki Koniecpolskiej" serii wydawniczej poświęconej promowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Koniecpola i okolic. Wydany w atrakcyjnej formie (oprawa twarda, format A4, papier kredowy) wzbogaci ofertę informacyjno - turystyczną naszej gminy.

Drugi projekt pt. "RADOSNY PLAC ZABAW NA OSIEDLU - Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola dzieciom." przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci na terenie Osiedla przy ul. Robotniczej na tzw "Księżym polu".

Wniosek projektowy został przygotowany przez Agnieszkę Sobalak Prezesa TPK, a zarazem radną RM w Koniecpolu - Okręgu Wyborczego Nr 2 oraz Edytę Bukowską radną RM w Koniecpolu - Okręgu Wyborczego Nr 4.

Całkowity koszt projektu opiewa na sumę 31060,07 zł. Dofinansowanie wynosi 24848,46 zł.

W ramach działania powstanie plac zabaw z sześcioma urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Plac zabaw wyposażony będzie w urządzenia dla dzieci w różnym wieku:

Projekty zrealizowane zostaną do końca maja 2013 roku.

Cieszymy się bardzo, że nasze projekty zostały docenione i zyskały uznanie komisji weryfikacyjnej.

Prezes Zarządu
Agnieszka Sobalak