30.07.2007 r.

Pomnik przyrody w Gminie Koniecpol

Dąb Przedbór

Od najdawniejszych czasów ludzie otaczali stare i okazałe drzewa największą czcią. Wierzyli, że w nich zamieszkują opiekuńcze duchy. Składano im ofiary w postaci jadła i napojów, wieszano na ich gałęziach różne przedmioty. W ich cieniu kapłani odprawiali religijne obrzędy a władcy sądy. Były miejscem kultu religijnego. Zanoszono do nich prośby o przywrócenie zdrowia, opiekę nad rodziną, szczęśliwą miłość.

Nasi przodkowie czcili przede wszystkim dęby i lipy. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu tak pisał:

"Drzewa moje ojczyste! Jeśli Niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli Was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie
Wiekami wydrążonymi, jakby w dobrym domie
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem."

Nasz dąb rosnący w Gminie Koniecpol nie jest tak wielki i stary. Nie znalazł się w książce pana Cezarego Pacyniuka "Najstarsze drzewa w Polsce". Ma on jednak wspaniałą i niepowtarzalną cechę - po prostu rośnie w naszej gminie.

Popatrzmy na najstarsze drzewa w Polsce:

Miejscowość Wiek
lat:
Obwód
cm:
Pierśnica
cm:
Wysokość
m:
Antonin 405 681 217 28
385 619 197 27
355 515 164 27,5
349 520 165 15
374 624 199 23,5
Bartków 654 916 291,5 23
Bąkowo 691 942 300 20
Białowieża 388 607 193 42
384 568 181 25
Czeszowo 417 600 191 27
381 555 176,5 24
Doliwiec 545 786 250,5 26
Frombork 471 700 223 29
Grodziec 456 698 222 29
380 586 186,5 28,5
386 569 181 30
368 564 179,5 28
Hniszów 623 905 288 27,5
Januszkowice 608 884 281 28
Kadyny 684 993 316 26
Klempicz 369 581 185 28
Kocięba 385 595 189 26
357 570 181 22
Kopaszewo 362 574 183 27
362 568 181 25
Kraków 387 575 183 25,5
377 527 168 29
Lipno 354 560 178 26,5
Łabiszyn 436 619 197 24
Miłosław 417 657 209 21
Moszna 402 657 209 25
Mysłakowice 449 750 239 26
Nekla 396 644 205 25
Nogat 587 943 300,5 27,5
Owińska 446 780 248 28
Piotrowice 727 992 315,5 29
Przedborów 361 614 195,5 26,5
355 576 183,5 21
Puławy 386 573 182,5 25,5
Rogalice 389 643 204,5 26
Rogalin 609 910 289,5 24,5
523 742 236 21
496 672 214 16
Rudy 422 710 226 31
Świnoujście 428 638 202 26
Szydłowiec 548 861 274 27
Śledziejowice 398 634 202 25
Toporów 581 835 265 28,5
354 559 178 25
Trynosy 469 740 235,5 15
Tułowie Małe 389 612 195 28,5
Tyczyn 473 680 216,5 24
Warszawa 591 838 266,5 26
425 667 212,5 25
396 621 197,5 27,5
Węglówka 605 860 273,5 28
Wiśniowa 416 642 204,8 30,5
Wyszyny 418 651 207 26,5
Znów 477 681 216,5 32
455 638 203 29

Porównanie naszego dębu z powyższą tabelką wypada pozytywnie. Nasz dąb szypułkowy /Quercus robur/ ma w chwili obecnej obwód ok. 740cm, wiek ok. 350 lat, wysokość ok. 33m. Nie ma się czego wstydzić. Wprost przeciwnie, wydaje się, że należy mu się godne miejsce w tym zestawieniu. Przyjrzyjmy się bliżej naszemu okazowi.

Pierwsze wzmianki o naszym dębie pochodzą z 7 października 1957 roku. Wtedy to z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przesłano do P.G.R.N. w Kuczkowie, do P.G.R.N. we Włoszczowie oraz do pana Wojciecha Niwińskiego orzeczenie nr 102 o uznaniu w/w drzewa za pomnik przyrody.

"Na podstawie art. 1, 11, 12 i 18 ustawy z dn. 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody (Dz. U.R.P. nr 25, poz. 180) uznano za podlegający ochronie jako pomnik przyrody: Dąb o wymiarach: pierśnica (średnica na wysokości 1,30m nad ziemią) około 2,00m; obwód 620m; wysokość około 25m, wiek przybliżony 300 lat znajdujący się na obszarze wsi Kuźnica Wąsowska, Gromadzka R.N. Kuczków, Powiat Włoszczowa, woj. Kielce, stanowiący własność Ob. Niwińskiego Wojciecha zamieszkałego w Kuźnicy Wąsowskiej, będący w posiadaniu Niwińskiego Wojciecha".

Jak poważnie traktowano, już wtedy, ochronę przyrody czytamy w dalszej części pisma:

Zabrania się:

  1. Wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzewa,
  2. Zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści,
  3. Zanieczyszczania i rozkopywania terenu w pobliżu drzewa,
  4. Umieszczania tablic, napisów i innych znaków,
  5. Nacinania drzewa, rycia napisów i znaków,
  6. Wchodzenia na drzewo.

Za wykroczenia przeciwko wprowadzonym ograniczeniom zastosowano kary przewidziane w art. 28-30 i 32 ustawy z dn. 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody z uwzględnieniem przepisów ustawy z dn. 15 grudnia 1951r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. R.P. nr 66 poz. 54).

Ze względu na interes publiczny orzeczenie niniejsze natychmiast weszło w życie.

Orzeczenie podpisał Z-ca Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kazimierz Rogowski, Konserwator Przyrody i przedstawiciel Leśnictwa.

Jakie były dalsze losy naszego dębu? Oczywiście rósł sobie spokojnie, ale pewnego dnia okazało się, że rośnie w województwie Częstochwoskim. Niby taki stateczny, dostojny a figle mu w głowie. Tam odnotowano go 31.12. 1994 roku. Nadano mu numer 9/36 (Nr wg IWIEP 104). Sporządzono dokładny rysopis - dla jego dobra, no i żeby rozpoznać go można było. Jego charakterystyka wyglądała tak:

Podkreślono, ze obiekt był objęty ochroną prawną na podstawie Orzeczenia WRN w Kielcach Nr 102 z 07.10.1957r. W uwagach podano dwie daty:

- 07.10.1957r. - orzeczenie /obw. 620 cm/,
- 19.08.1991r. - przegląd /obw. 680cm/.

Z tych dwóch ostatnich wierszy wynika, że nasz bohater przytył w ciągu 34 lat. Jego obwód zwiększył się o 60cm, przybywało mu ok. 2cm na rok.

W Karcie Pomnika Przyrody nr rej. woj. 104, założonej w dniu przeglądu tj. 19.08.1991r. czytamy m. in.:

Kartę naszego pomnika przyrody sporządził Kierownik Oddziału Ogólnego Zbigniew Kulwas.

W dniu 6 lutego 1996 roku V-ce Wojewoda Województwa Częstochowskiego wydał Rozporządzenie nr 4/96 na mocy którego nasz dąb znalazł się w wykazie obiektów uznanych za pomniki przyrody pod numerem 9/36. /Dziennik Urzędowy Województwa Częstochowskiego nr 2/.

To nie koniec wędrówki naszego dębu. Obecnie można go znaleźć w Województwie Śląskim. W związku z tym kartotekę posiada w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W komputerowym Rejestrze Pomników Przyrody figuruje pod nr 9/36 jako dąb szypułkowy, obwód 620cm - rozporządzenie nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - zm. Dz. U. Nr 2/96, poz. 5.

Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu nr VI/47/2007 z dnia 28.05.2007r.

28 maja 2007 Rada Miejska miasta Koniecpola na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola nadała naszemu okazowi imię Przedbór dla uczczenia pamięci wszystkich Przedborów z rodu Koniecpolskich. Przede wszystkim dla oddania hołdu założycielowi miasta Koniecpola Przedborowi Koniecpolskiemu - synowi Jakuba i Konstancji (Kochny), piastującego funkcje kasztelana rozpierskiego 1434r., starosty przemyskiego 1440r., kasztelana sandomierskiego 1442r., zmarłego 4.09.1460r.

Nie bez znaczenia na wybór imienia okazało się położenie dębu - rośnie sobie majestatycznie przed lasem. Jak wódz stoi na czele swojej leśnej armii.

Przedbor - staropolskie imię męskie. Złożone z dwóch członów - "Przed" (oznacza - "przed", ale również "naj" ) oraz - "bor" (znaczy - "walczyć, zmagać się"). Może oznaczać - Najwaleczniejszy, Wojownik nad wojownikami. Przedbor imieniny obchodzi 27 września.

Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.
Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.
Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.
Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.
Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.
Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.
Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r. Dąb "Przedbór" - 01.05.2007 r.

To wszystkie informacje o naszym dębie, jakie udało nam się uzyskać. Należałoby się przyjrzeć naszemu okazowi bliżej, między innymi dlatego, że lata odcisnęły na nim swoje piętno. Warto, by zajął się nim jakiś prawdziwy fachowiec, zmierzył go i ocenił w sposób naukowy jego wiek. Najlepiej ktoś taki, jak pan Cezary Pacyniak, autor wspomnianej na wstępie książki "Najstarsze drzewa w Polsce". Wypadałoby Przedbora ogrodzić, a obok umieścić szczegółową informację o tym jedynym pomniku przyrody w naszej gminie.

Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na okaz lipy rosnącej w Koniecpolu przy kościele św. Trójcy. W Polsce rejestr najokazalszych lip przedstawia się następująco:

Lipa drobnolistna

Miejscowość Wiek
lat:
Obwód
cm:
Pierśnica
cm:
Wysokość
m:
Borowe 425 760 242 26
Cielętniki 517 992 315,5 35
Kliniska Wielkie 445 871 277 27
Kobylanka 332 626 199 27,5
Proślice 446 750 239 25,5
Warszawa 395 716 228 19

Obwód naszej lipy wynosi 520cm. Jak widać nasz okaz zasługuje na to, by znalazł się w powyższej tabeli - wśród najokazalszych drzew w Polsce, by nadać mu status pomnika przyrody i go ochraniać. Mam nadzieje, że Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koniecpolu zajmie się tym niezwłocznie.

Lipa przy kościele św. Trójcy - 01.05.2007 r. Lipa przy kościele św. Trójcy - 01.05.2007 r.
Lipa przy kościele św. Trójcy - 01.05.2007 r. Lipa przy kościele św. Trójcy - 01.05.2007 r.

Jerzy Zakrzewski

Źródła:
Cezary Pacyniak, "Najstarsze drzewa w Polsce",
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Katowicach.